LIKTA PREZIDENTES AMATU SAGLABĀ SIGNE BĀLIŅA

Ceturtdien, 23. martā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) biedru kopsapulcē notika LIKTA valdes un prezidenta vēlēšanas. Par LIKTA prezidenti vienbalsīgi ievēlēta Signe Bāliņa, kura šo amatu pilda jau kopš 2009. gada.

LIKTA kopsapulcē tika ievēlēta LIKTA valde šādā sastāvā: Signe Bāliņa, Edmunds Beļskis, Ainārs Bemberis, Juris Binde, Jānis Bokta, Jānis Dambergs, Uldis Dzenis, Mārtiņš Gataviņš, Māra Jākobsone, Uldis Tatarčuks. Kā IT klastera sekcijas deleģēts LIKTA valdes loceklis tika apstiprināts Jānis Čupriks, savukārt kā Asociēto biedru sekcijas deleģēta pārstāve LIKTA valdē tika apstiprināta Elīna Rītiņa.

Par LIKTA prezidenti tika ievēlēta un asociāciju turpinās vadīt prof. Signe Bāliņa. “Jau vairākus gadus vadot LIKTA, mans galvenais mērķis ir bijis veidot pozitīvu tēlu par IKT nozari, uzlabot visas sabiedrības digitālo pratību, kā arī veicināt sadarbību starp LIKTA biedriem, IKT  nozares uzņēmumiem, pētniekiem un publisko sektoru visos līmeņos. Šie ir priekšnoteikumi, lai Latvijā tiktu attīstīta digitālā sabiedrība, un nenoliedzami būtiska nozīme šajā procesā ir LIKTA kā nozares vadošajai asociācijai. Esmu pagodināta, ka man atkārtoti ir uzticēts atbildīgais LIKTA prezidentes amats, un apņemos kopā ar jaunievēlēto valdi turpināt darbu pie IKT nozares attīstības visas sabiedrības un Latvijas tautsaimniecības interesēs,” pēc ievēlēšanas teica Signe Bāliņa.