LIKTA piedāvā digitālo prasmju pilnveidi Baltijas līmenī

Drīzumā noslēgsies “Virtuālās prakses Baltijā” projekts, kurā ikviens interesents no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiešsaistē dzimtajā valodā un bez maksas var apgūt digitālās prasmes darbam ar datu analīzi, mākslīgo intelektu un programmēšanu ar Python. Projektu ciešā sadarbībā jau 3 gadus īsteno Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ar Latvijas Universitātes Inovāciju centru LUMIC, un projekta īstenotāji aicina vēl līdz 30. martam izmantot iespēju un  pieteikties populārākajiem projekta kursiem un celt savu digitālpratību.

Kopumā 3 gadu laikā apmācīti vairāk nekā 17 000 kursu dalībnieki. Aptuveni 9 850 dalībnieku ir bijis no Latvijas, kursi ir bijuši populāri arī lietuviešu auditorijai – 5 320 dalībnieku, savukārt no Igaunijas kursos piedalījušies 1 830 dalībnieki. Projekta noslēgumā sagatavoti tiešsaistes mācību kursi arī ukraiņu valodā.

Populārākais bezmaksas kurss ir Biznesa un datu analīze ar Power BI (45%), kam attiecīgi seko kurss “Ievads mākslīgajā intelektā” (24%), “Mākslīgais intelekts ar Python” (19%) un “Python programmēšana” (12%). 23% kursu dalībnieku apguva vairākus projektā “Virtuālās prakses Baltijā” organizētos kursus.

“Mēs rūpīgi izvērtējām tēmas, kas ir aktuālas mūsdienu profesionālim, kurš ieinteresēts turēt līdzi attīstībai pasaulē un pats nemitīgi pilnveidoties,” – saka Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Prof. Signe Bāliņa. “Virtuālo prakšu projektā piedāvātie kursi ir unikāli ar to, ka mums bija nepārprotami skaidrs, ka šiem kursiem ir jābūt ar praktisku pieeju, ka profesionālim, kurš apguvis mūsu kursu, kursa noslēgumā jāprot iegūtās zināšanas pielietot praktiski. Tādēļ visus kursus projektā pasniedza pasniedzēji, kuri paši nepārtraukti pilnveidojas attiecīgajā kursu jomā. Tiem, kuri ir ieinteresēti augt un attīstīties, šis ir milzīgu iespēju laiks. Mums šobrīd ir dotas visas iespējas, lai veidotu paši sev veiksmīgu un labklājīgu nākotni”.

Projekts “Virtuālās prakses Baltijā” tiek īstenots ar Microsoft Philantropies atbalstu. Projekta vīzija: piedāvāt Baltijas valstu iedzīvotājiem iespēju bez maksas pilnveidot digitālās prasmes, kas palīdzēs uzlabot kvalifikāciju un konkurētspēju vietējā un starptautiskajā darba tirgū.

Kursiem iespējams pieteikties vēl līdz š.g. 30. jūnijam. Kursu vielu var apgūt sev ērtā vietā un laikā, pildot pasniedzēju izstrādātos praktiskos uzdevumus, un noslēgumā, sekmīgi aizpildot testu, tiks iegūts sertifikāts, kas apliecinās kursa apguvi. Reģistrēties var šeit: www.balticinternships.eu.

Vairāk informācijas:

Sintija Sila
Komunikācijas projektu vadītāja
+371 25990259  | sintija@likta.lv