LIKTA piedalās EK organizētā Individuālo mācību kontu pieejas ieviešanas savstarpējās mācīšanās programmā (ILA Mutual Learning Programme 2024)

Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Latvijas informācijas un komunikācijas asociācijas pārstāvji 14. un 15. martā Antverpenē, Beļģijā piedalās Eiropas Komisijas organizētā Individuālo mācību kontu pieejas ieviešanas savstarpējās mācīšanās programmā (ILA Mutual Learning Programme 2024), kuras mērķis ir veicināt savartarpējo mācīšanos starp Eiropas Savienības dalībvalstībvalstīm, kā arī sadarbību nacionālā līmenī.

Nedaudz koriģēta otrā daļa – Starptautiskie eksperti uzsvēra, ka individuālo mācību kontu pieejai ir jāatbalsta un jāmotivē persona un tās mācību vajadzības, kā arī ieviešot individuālo mācību kontu pieeju ir svarīgi sadarbība starp dažādiem partneriem, lai veidotu konkrētai valstij atbilstošu individuālo mācību kontu pieeju. Tai skaitā ļoti būtiski domāt par dažādu mērķa grupu iesaisti un mācību piedāvājuma atbilstību mācību vajadzībām, kā arī ilgtspējīga finansēšanas modeļa izstrādi pieaugušo izglītībai.  Individuālo mācību kontu pieeju ir jāskata kā vienotu sistemātisku valsts pieeju, kas atbalsta valsts esošās iniciatīvas pieaugušo izglītībā un nodrošina datu uzkrāšanu, kas ļauj nodrošināt valstij mērķtiecīgu un datos balstītu  mācību piedāvājumu.