LIKTA paraksta līguma grozījumus par ES fonda projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2021.gada 12. jūlijā parakstīja Līguma  Nr. 1.2.2.3/16/I/002 (05.12.2016.) par ES fonda projekta „Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” īstenošanu grozījumus Nr.2 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Līguma grozījumi paredz projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim. Grozījumu ietvaros tika palielināti arī projekta īstenošanas rezultatīvie rādītāji:

  • Atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus – 1000 komersanti
  • Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu – 6275 neunikālas personas

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Vairāk informācijas: mmu@likta.lv, www.mmu.lv, tel. 67311821.