LIKTA paraksta līguma grozījumus par ES fonda apmācību projekta īstenošanu

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2021.gada 1. aprīlī parakstīja līguma Nr. 1.2.2.1/19/A/005 (27.04.2020.) par ES fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” īstenošanu grozījumus Nr.1 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), kas tiek īstenots partnerībā ar Latvijas IT Klasteri.

Līguma grozījumi paredz:
– Projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim.

– ERAF atbalstu Virssaistību ietvaros jaunām apmācību programmām:

• 341 01 Elektroniskā komercija;
• 342 01 Mārketings un tirdzniecība;
• 345 01 Biznesa vadība;
• 345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Papildus apmācībām minētajās jomās paredzētas konsultācijas un virssaistību atbalsta ietvaros mentorings komersantu digitālās transformācijas veicināšanai.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks apmācīti vismaz 1400 IKT profesionāļi no vismaz 51 uzņēmuma, virssaistību atbalsta ietvaros vismaz 178 profesionāļi no vismaz 25 uzņēmuma.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 9 651 187, no tām EUR 3 729 000 ir virssaistību izmaksas. Plānotais ERAF atbalsts kopā ir EUR 5 377 544, no tā EUR 2 281 700 ir virssaistību atbalsts.

Projekta mērķis – ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Projekts tiek īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā. Tā mērķis: ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Vairāk informācijas par projektu šeit.