LIKTA Kopsapulce 2024

LIKTA biedru kopsapulce norisināsies klātienē 2024. gada 21. martā plkst. 14:00 LMT telpās (Ropažu iela 6, Rīga). Tiks nodrošināta arī pieslēgšanās attālināti, izmantojot pieslēgšanās saiti, kura tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem biedriem dienu pirms kopsapulces norises.

Balsošana visiem dalībniekiem notiks klātienē / elektroniski.

2024. gada 21. martā plkst. 14.00

DARBA KĀRTĪBA

13:30 – 14:00

Reģistrācija, mandātu izsniegšana, kafija

14.00–14.05

Sapulces atklāšana

Kopsapulci vada Juris Binde, LIKTA viceprezidents

14.05–14.10

Dienas kārtība un reglaments (balsojumi notiek klātienē / elektroniski)

Mandātu komisijas ziņojums

Balsu skaitīšanas komisija

14.10–14.25

LIKTA statūtu grozījumu projekts un ētikas kodeksa projekts (prezentācija)

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

Balsojums par LIKTA statūtu grozījumu projektu un ētikas kodeksa projektu

14.25–14.40

LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā (prezentācija)

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

14.40–14.45

Revīzijas komisijas ziņojums

LIKTA valdes atskaites, 2023.gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana (klātienē / elektroniski)

14.45–15.00

LIKTA 2024.gada prioritātes un budžets, to apstiprināšana

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente, Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

15.00–15.05

LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas (klātienē / elektroniski)

15:05-15.15

Balsojums par LIKTA Padomi (klātienē / elektroniski)

15.15–15.45

LIKTA Kopsapulces viesis:

Harijs Vītoliņš, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris

15.45-16.00

Elektronisko balsojumu rezultātu apstiprināšana

16.00

LIKTA kopsapulces slēgšana

Kopsapulces reglaments:

  • Debatēs maksimālais uzstāšanās ilgums – 1 min;
  • Ja kopsapulces dalībnieks, kurš piedalās attālināti, vēlas izteikties, tad jautājumus ir iespējams uzdot zoom zvanā (ieslēdzot kameru un mikrofonu) vai zvana tērzēšanas sadaļā (chat);
  • Balsošana notiek atklāti – klātienes dalībniekiem ar mandātiem, savukārt attālinātiem dalībniekiem elektroniskā veidā (katrs dalībnieks e-pastā pirms kopsapulces saņem detalizētu informāciju par balsošanas kārtību un saiti uz balsošanas formu, kā arī unikālu paroli uz mobilo tālruni).