LIKTA Kopsapulce 2024

LIKTA biedru kopsapulce norisināsies klātienē 2024. gada 21. martā plkst. 14:00 LMT telpās (Ropažu iela 6, Rīga). Tiks nodrošināta arī pieslēgšanās attālināti, izmantojot pieslēgšanās saiti, kura tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem biedriem dienu pirms kopsapulces norises.

Kopsapulces darba materiāli būs pieejami vēlāk.

Balsošana visiem dalībniekiem notiks elektroniski.

Reģistrācija dalībai kopsapulcē līdz 15. martam.

2024. gada 21. martā plkst. 14.00

DARBA KĀRTĪBA

13:30 – 14:00

Reģistrācija, mandātu izsniegšana, kafija

14.00–14.05

Sapulces atklāšana

Kopsapulci vada Juris Binde, LIKTA viceprezidents

14.05–14.10

Dienas kārtība un reglaments (balsojumi notiek elektroniski)

Mandātu komisijas ziņojums

Balsu skaitīšanas komisija

14.10–14.25

LIKTA statūtu grozījumu projekts un ētikas kodeksa projekts

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

Balsojums par LIKTA statūtu grozījumu projektu un ētikas kodeksa projektu

14.25–14.40

LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

14.40–14.45

Revīzijas komisijas ziņojums

LIKTA valdes atskaites, 2023.gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana (elektroniski)

14.45–15.00

LIKTA 2024.gada prioritātes un budžets, to apstiprināšana

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente, Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

15.00–15.05

LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas (elektroniski)

15:05-15.15

Balsojums par LIKTA Padomi (elektroniski)

15.15–15.45

LIKTA Kopsapulces viesis:

Harijs Vītoliņš, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris

15.45-16.00

Elektronisko balsojumu rezultātu apstiprināšana

16.00

LIKTA kopsapulces slēgšana