LIKTA

LIKTA kopsapulce 2023

LIKTA biedru kopsapulce norisinājās klātienē 2023. gada 23. martā plkst. 15:00 LMT telpās (Ropažu iela 6, Rīga). Tika nodrošināta arī pieslēgšanās attālināti. Balsošana visiem dalībniekiem notika klātienē.

2023. gada 23. martā plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

14:30 – 15:00Reģistrācija, mandātu izsniegšana, kafija
15:00–15:05

Sapulces atklāšana

Mandātu komisijas ziņojums

Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

15:05–15:10Dienas kārtība un reglamenta apstiprināšana
15.10–15.25

LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

15.25–15.30

Revīzijas komisijas ziņojums

Inese Lenša, LIKTA revīzijas komisija

LIKTA valdes atskaites, 2022.gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana

15.30–15.45

LIKTA 2023.gada prioritātes un budžets, to apstiprināšana

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente, Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

15:45–16:45LIKTA valdes vēlēšanas

Īpašais viesis:

”Digitālās drošības aktualitātes un sadarbība ar IKT nozari”

Jānis Sārts, NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors

16:45–16:55LIKTA prezidenta vēlēšanas
16:55 – 16:57LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas
16:57 – 17:00LIKTA kopsapulces slēgšana
17:00-…Neformālas sarunas pie vīna glāzes