LIKTA kopsapulce 2022

LIKTA biedru kopsapulce norisināsies hibrīdā veidā 2022.gada 29.martā pl.15:00. Klātienē, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus, kopsapulce notiks LMT telpās (Ropažu iela 6, Rīga). Ierašanās kopsapulcē tikai uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tiks nodrošināta arī pieslēgšanās attālināti, izmantojot pieslēgšanās saiti, kura tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem biedriem dienu pirms kopsapulces norises.

Balsošana visiem dalībniekiem notiks elektroniski.

Reģistrācija dalībai kopsapulcē līdz 25. martam.

Ja neesat paguvuši reģistrēties dalībai kopsapulcē, lūdzu, rakstiet uz office@likta.lv 

2022. gada 29. marts, plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

15.00-15.02

Sapulces atklāšana

Kopsapulci vada Juris Binde, LIKTA viceprezidents

15.02-15.05

Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana (balsojumi notiek elektroniski)

Mandātu komisijas ziņojums

Balsu skaitīšanas komisija

15:05-15:15

LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā
Signe Bāliņa, LIKTA prezidente, Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

15:15-15:20

Revīzijas komisijas ziņojums

LIKTA valdes atskaites, 2021. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana(elektroniski)

15:20-15:27

LIKTA 2022. gada prioritātes un budžets, to apstiprināšana

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente, Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

15:27-15:30

LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas (elektroniski)

Latvijas IT klastera sekcijas izvirzītā pārstāvja Jāņa Čuprika apstiprināšana LIKTA valdes sastāvā

15.30–15.55

Diskusija par LIKTA mērķiem 2022 – Digitālā desmitgade 2030

15.55-16.00

RTU Bērnu un jauniešu zinātnes centrs

Anita Straujuma, RTU Attīstības fonda izpilddirektore

16.00

LIKTA kopsapulces slēgšana