LIKTA kopsapulce 2022

LIKTA biedru kopsapulce notiks 2022.gada 29.martā, pl.15:00. Sīkāka informācija sekos.