LIKTA kopsapulce 2022 – balsošana

Balsošana noslēgusies!

 


  Apskatīt dienas kārtību un sapulces reglamentu

  ParPretAtturos

  ParPretAtturos

  ParPretAtturos


  Apskatīt valdes atskaiti
  Apskatīt 2021. gada bilanci
  LIKTA darbība pārskata periodā

  ParPretAtturos


  Apskatīt revīzijas komisijas ziņojumu

  ParPretAtturos


  Apskatīt nākamā gada prioritātes

  ParPretAtturos

  ParPretAtturos

  ParPretAtturos