LIKTA KOPSAPULCE 2021

Gadskārtējā LIKTA biedru kopsapulce 30.martā notika attālināti, MS Teams platformā. Atskatījāmies uz paveikto, izvirzījām jaunas prioritātes un diskutējām par nozares aktualitātēm.

Balsošana visiem dalībniekiem notika elektroniski (detalizēta informācija par balsošanu visiem reģistrētajiem balsstiesīgajiem dalībniekiem tika izsūtīta individuāli).

2021. gada 30. martā plkst. 15.00, tiešsaistē

DARBA KĀRTĪBA

15.00–15.05

Sapulces atklāšana

Kopsapulci vada Juris Binde, LIKTA viceprezidents

15.05–15.10

Dienas kārtība un reglaments (balsojumi – elektroniski, atklāti)

15.10–15.25

LIKTA valdes atskaite 2020-2021

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

Darba grupu vadītāji

15.25–15.30

Revīzijas komisijas ziņojums

Inese Lenša, LIKTA revīzijas komisija

LIKTA valdes atskaites, 2020.gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana (elektroniski)

15.30–15.45

LIKTA 2021.gada prioritātes un budžets, to apstiprināšana (elektroniski)

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente, 
Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

15.45–15.55

LIKTA valdes un prezidenta ievēlēšana (pārvēlēšana)  – elektroniski 

Signe Bāliņa, Juris Binde, Jānis Bokta, Uldis Dzenis, Mārtiņš Gataviņš, Māra Jākobsone, Armands Magone, Irēna Ņesterova, 
Gatis Ošs, Renāte Strazdiņa

15.55–16.00

LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas (elektroniski)

16.00–16.30

Diskusija par nozares aktualitātēm:

  • Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam
  • Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna projekts – digitalizācija

Artūrs Toms Plešs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

16.30

LIKTA kopsapulces slēgšana