LIKTA KOPSAPULCE 2021

LIKTA biedru kopsapulce notika klātienē 2021.gada 9.septembrī, pl.14:00, LMT telpās (Ropažu iela 6, Rīga). Ierašanās kopsapulcē tikai uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

2021. gada 9. septembrī plkst. 14.00

DARBA KĀRTĪBA

13:30 – 14:00

Reģistrācija un sertifikātu pārbaude, mandātu izsniegšana, kafija

14:00–14:05

Sapulces atklāšana

Mandātu komisijas ziņojums 

Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

14:05–14:10

Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana

14:10–15:10

LIKTA valdes vēlēšanas

15:10–15:25

LIKTA prezidenta vēlēšanas

15:25 – 15:30

LIKTA kopsapulces slēgšana

15:30-…

Neformālas sarunas pie vīna glāzes