LIKTA kopsapulce 2021 – balsošana

BALSOŠANA IR SLĒGTA!