kopsapulce2020

LIKTA kopsapulce 2020

Paņemot labāko no fiziskās un digitālās pasaules, otrdien, 9. jūnijā pulcējamies gan klātienē, gan attālināti ikgadējā LIKTA biedru kopsapulcē! Atskatīsimies uz paveikto, izvirzīsim jaunas prioritātes un diskutēsim par nozares aktualitātēm.

Par paveikto pārskata periodā un nākamā perioda prioritātēm pastāstīs LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

VARAM Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Āris Dzērvāns informēs par OECD ieteikumiem Latvijas digitālajai stratēģijai un ES fondu prioritātēm 2021-2027 plānošanas periodā.

Kopsapulci vadīs LIKTA viceprezidents Juris Binde.

Pēc gandrīz 3 mēnešiem pilnībā attālināta darba esam priecīgi satikties klātienē, lai nospraustu jaunus mērķus!