LIKTA kopā ar citām nozaru asociācijām pauž viedokli par Eiropas likumdošanas iniciatīvām

Sadarbībā ar Eiropas IKT nozaru asociācijām un citām nozaru organizācijām Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir paudusi viedokli par vairākām Eiropas likumdošanas iniciatīvām.

Pirmkārt: izstrādājot ES Digitālo pakalpojumu aktu (DSA jeb Digital Service Act), neieviest lielāku birokrātiju Eiropas uzņēmumiem un sekmēt vienotā digitālā tirgus pilnveidošanu, stiprinot standartizētus un funkcionējošus procesus visā Eiropā. Tādējādi tiks atbalstīta digitalizācijas un inovāciju attīstība. Digitālo pakalpojumu akts satur noteikumus, kas ir piemērojami starpniecības pakalpojumiem tiešsaistē, t.i., pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā tīkla infrastruktūru, mākoņdatošanu, tīmekļvietņu hostingu, tiešsaistes platformas kā tiešsaistes tirdzniecības vietas, lietotņu veikalus, sadarbīgās ekonomikas platformas, sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas u.c.

Otrkārt: par Eiropas Savienības tehnoloģisko suverenitāti, aicinot koncentrēties uz tehnoloģisko autonomiju. Mērķis ir panākt, lai katrs uzņēmums vai patērētājs varētu izvēlēties sev piemērotāko sadarbības partneri, produktu vai pakalpojumu, tādējādi attīstot inovācijas, no kurām labumu gūtu visa Eiropas ekonomika.

Treškārt: par Digitālo tirgu aktu (DMA jeb Digital Markets Act) Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021. gada 27. maija sanāksmes diskusijā. Pozīcijā cita starpā uzmanība tiek pievērsta regulatīvajam dialogam kā neatņemamai labi funkcionējošas Digitālo tirgu akta sastāvdaļai. DMA paredzēts, lai regulētu lielo tiešsaistes platformu darbu. Kopā ar Digitālo pakalpojumu aktu tas ir viens no Eiropas digitālās stratēģijas pamatelementiem.

Ceturtkārt: par datu apmaiņu starp ES un ASV, aicinot atbalstīt drošu un pārredzamu transatlantisko sadarbību ar mērķi veicināt digitālo transformāciju un Eiropas vienoto tirgu. Patlaban Eiropas datu aizsardzības kolēģija izstrādā rekomendācijas par datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm. Pašlaik viedokļi ES dalībvalstu starpā atšķiras – daļa uzskata, ka datu nodošana ASV būtu aizliedzama, bet daļa – ka tas ir iespējams, izvērtējot riskus.

Paustās pozīcijas:

Joint statement to the 27 May Competitiveness Council on The Digital Markets Act (DMA);

Joint letter from European industry players: The Digital Services Act must be future-proofed if Europe’s digital businesses are to prosper;

Joint letter on EU-US Trade and Technology Council by EU ICT associations;

Europe Needs to Stay Open