likta konference 2021

LIKTA KONFERENCĒ DISKUTĒS PAR IKT INVESTĪCIJĀM

Maksimāli efektīvs pieejamo Eiropas fondu investīciju ieguldījums Latvijas digitālajā transformācijā, laba digitālo pārmaiņu un biznesa procesu pārvaldība un vispārēja iedzīvotāju un uzņēmēju digitālo prasmju uzlabošana būs galvenās tēmas, kas tiks skartas ikgadējā Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) konferencē, kas šogad notiks 2. decembrī tiešsaistē. Arī šogad konferencē līdz ar  Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomas uzņēmējiem un politikas veidotājiem uzstāsies starptautiski pazīstami un atzīti eksperti. Jau tradicionāli tiks paziņoti arī IKT nozares balvas Platīna pele laureāti.

LIKTA 2021. gada konferences tēma ir “Digitālais kompass – kā gudri pārvaldīt IKT investīcijas prasmēs, pārvaldē, infrastruktūrā un biznesā”. Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejamas Eiropas Savienības investīcijas vairāk nekā 10 miljardu eiro apmērā, no tiem vairāk nekā 600 miljoni eiro tiks novirzīti investīcijām digitālajā jomā. Eksperti, nozares pārstāvji un politikas veidotāji konferencē ne tikai diskutēs par digitālās izaugsmes iespējām un ieguvumiem no tās, bet arī aplūkos veiksmes stāstus un dažādas starpnozaru sadarbības iespējas. Konferencē uzstāsies Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta (CNECT) digitālās transformācijas direktors Žerārs de Grāfs (Gerard de Graaf), kurš savu runu veltīs Eiropas Digitālās dekādes ceļa kartei ar uzsvaru uz Latvijas ilgtermiņa digitālo izaugsmi. Savukārt British Computer Society prezidents Džons Higinss (John Higgins) runās par digitālo izaugsmi pandēmijas apstākļos un gudru pieejamo investīciju pārvaldību.

“Digitālā transformācija vienlaikus ar apjomīgām finanšu investīcijām no Eiropas Savienības fondiem un citiem avotiem ir Latvijas iespēja panākt ekonomikas atveseļošanu un izaugsmi. LIKTA ikgadējā konference ir lieliska lēmumu pieņēmēju un viedokļu līderu diskusiju platforma, kurā veidot nākotnes stratēģiju. Nozares un sabiedrības kopēja un vienota izpratne par veicamajiem uzdevumiem ir viens no priekšnoteikumiem, lai Latvijas digitālā transformācija realizētos reālos darbos un mēs kopīgi sasniegtu augstāko iespējamo rezultātu, jēgpilni izmantojot digitalizācijai pieejamo finansējumu,” konferences galvenos vadmotīvus iezīmē LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

“Izpratne par digitālās transformācijas nepieciešamību, gatavība sadarboties starpnozaru līmeņos un spēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas ir galvenie priekšnoteikumi, lai Latvija uz digitālās pasaules kartes godam varētu nest viedvalsts vārdu. Šobrīd uzņēmējiem, valsts iestādēm un visai sabiedrībai ir pieejams neticams informācijas un zināšanu apjoms. Tehnoloģiju iespējas ir kļuvušas praktiski neierobežotas, un pieejamās investīcijas sniedz izcilas iespējas valsts viedai izaugsmei. Tāpēc mūsu visu galvenais uzdevums ir spēt tās izmantot gudri un pārdomāti. Tas iespējams tikai savstarpējā koordinācijā un sadarbībā, veltot savu jaudu un iespējas iedzīvotāju, īpaši jaunatnes, izglītošanai eksakto priekšmetu un IKT jomā. LIKTA ir viens no galvenajiem IKT nozares jautājumu virzītājiem, un Latvijas nākotnes digitālā izaugsme ir mūsu visu atbildība,” uzsver LIKTA gada konferences galvenā partnera LMT prezidents un LIKTA viceprezidents Juris Binde.

“Veiksmīga digitālā transformācija, kas tiek plānota valsts pārvaldē, atstās tiešu iespaidu uz Latvijas izaugsmi – arī uz biznesa vidi, konkurētspēju un ikviena valsts iedzīvotāja ikdienu. Vēlos vērst uzmanību uz priekšnoteikumiem, kas palīdzēs sasniegt rezultātu. Tās ir kompetences –  spēja definēt vajadzības un prasības, noteikt gan starprezultātu mērķus, gan sasniedzamo gala rezultātu. Lai būtu rezultāts, nepieciešams centralizēti vadīt procesu – spēt redzēt kopbildi un vienlaikus novērtēt katra transformācijas procesa sadaļas attīstību, būt atbildīgiem un elastīgiem – mainīties transformācijas gaitā virzībā uz labāko rezultātu. Lai to paveiktu, ir jāmainās, jo nepietiks tikai ar apņemšanos šodien noteikt mērķus un tikai pēc daudziem gadiem palūkoties, vai rezultāts ir līdzīgs sākotnēji definētajam,” saka LIKTA gada konferences galvenā partnera Tet izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

Konferences tiešraidi būs iespējams vērot portālā TVNET un LMT Viedtelevīzijā https://viedtelevizija.lv/, kā arī LIKTA Facebook šeit. Reģistrēties dalībai interesenti tiek aicināti LIKTA mājaslapā https://likta.lv/likta-konference-2021/. Tur iespējams iepazīties arī ar pilnu konferences programmu.

Galvenie konferences partneri – tehnoloģiju uzņēmumi LMT un Tet, partneri – LVRTC un VISMA. Informatīvais atbalstītājs – portāls TVNET.

Vairāk informācijas:

Andris Melnūdris
LIKTA ģenerāldirektors
E-pasts: direktors@likta.lv

Par LIKTA

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir dibināta 1998. gadā un ir lielākā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares asociācija, kas apvieno vairāk nekā 150 biedrus – vadošos IKT nozares uzņēmumus un organizācijas, kā arī IKT profesionāļus. LIKTA vīzija ir uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, radot produktus un risinājumus ar augstu pievienoto vērtību. IKT nozare veido arvien nozīmīgāku daļu Latvijas iekšzemes kopproduktā un eksportā. Nozares apgrozījums ir vairāk nekā 4,3 miljardi eiro, tā rada 6% no IKP, nozares uzņēmumu samaksātie nodokļi veido 8,6% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. IKT ir TOP 3 eksportētājs starp visām nozarēm, tās uzņēmumos nodarbināti vairāk nekā 38 tūkstoši strādājošo.