LIKTA

LIKTA Konference 2021

LIKTA konference notiks 2021. gada 2. decembrī, Rīgā.
Galvenā tēma:  Digitālais kompass kā gudri pārvaldīt IKT investīcijas prasmēs, pārvaldē, infrastruktūrā un biznesā

Kopumā Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejamas ES investīcijas vairāk nekā 10 miljardu EUR apjomā. Atveseļošanas fonda (RRF) plānā īpašs uzsvars tiks likts uz pasākumiem, kas nodrošina pāreju uz  digitālu ekonomikas modeli jeb digitālo transformāciju, tam novirzot 20% no fonda līdzekļiem. Jaunā Darbības Programma paredz nozīmīgas investīcijas Viedākā Eiropā – inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, pētniecības un prasmju attīstīšanu, atbalstu uzņēmējdarbībai un digitalizācijai, kā arī Savienotākā Eiropā – droša, ilgtspējīga un pieejama transporta un digitālo savienojumu attīstībā. Kopumā ES digitālās jomas investīcijas Latvijā 2021 – 2027 periodā pārsniedz 600 milj. EUR.

LIKTA konferencē šogad diskutēsim par to, kā maksimāli efektīvi ieguldīt pieejamās investīcijas, kā nodrošināt labu digitālo pārmaiņu un biznesa procesu pārvaldību, kā uzlabot uzņēmēju izpratni par savām vajadzībām, iespējām un ieguvumiem no digitālās transformācijas. Tāpat pieskarsimies starpnozaru sadarbībai un digitālām ekosistēmām, valsts nozīmes IKT projektu pārvaldībai. Visbeidzot stāstīsim par labajiem piemēriem un veiksmes stāstiem, no kuriem varam mācīties.

Digitalizācijas nozīmīgums uzsvērts tādos būtiskos plānošanas dokumentos, kā Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam un Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam. Konferencē runāsim par to, kā no plāniem nonākt līdz reāliem darbiem un kā sasniegt augstāko iespējamo rezultātu, jēgpilni izmantojot digitalizācijai pieejamo finansējumu. Tā ir iespēja, kuru mēs nedrīkstam palaist garām! 

 

GALVENIE PARTNERI:

PARTNERI:

interreg

PLATĪNA PELE 2021

Balva Platīna pele” tiek pasniegta kopš 2007. gada. Tās mērķis ir apzināt veiksmīgākos Latvijā radītos digitālos risinājumusnovērtēt izcilākos projektu autorus un izstrādātājus, kā arī veicināt izpratni par jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu – sabiedrībā, biznesā, pārvaldē un izglītībā. 

Balvas ieguvējus paziņos 2. decembrī, LIKTA gadskārtējās konferences laikā.

KĀ MUMS GĀJA PAGĀJUŠAJĀ GADĀ?

SEKO JAUNUMIEM LIKTA SOCIĀLAJOS TĪKLOS