LIKTA KONFERENCE 2019

LIKTA gadskārtējā konference šogad notiks 5.decembrī, aicinām pieteikties 2019. gada konferences partnerus. 

LIKTA konferences organizēšanā tiek aicināti iesaistīties partneri, lai sniegtu saturisko un finansiālo ieguldījumu pasākuma veidošanā. Iespējami divi partnerības līmeņi − galvenais partneris un partneris. Plašāka informācija – partnerības nolikumā (skat. pielikumu).

Pasaules Ekonomikas Foruma 2018. gada ziņojuma “The Future of the Jobs Report” prognozes liecina, ka mums būs jāatvēl vismaz 101 mācību diena jaunu prasmju apgūšanai laika periodā līdz 2022. gadam. Digitālās jomas attīstībai būtiski ir gan kvalificētu speciālistu pieejamība visās nozarēs, gan dažādu risinājumu lietotāju – uzņēmēju, publiskā sektora un visas sabiedrības digitālās prasmes. Tādēļ šī gada LIKTA konferences galvenā tēma – izglītība, sākot no pirmskolas līdz pat augstskolai, beidzot ar mūžizglītību un pārkvalifikāciju.

Ja Jūsu uzņēmumam ir interese par partnerības iespējām, lūgums dot ziņu līdz š.g. 26.augustam, rakstot uz e-pastu office@likta.lv.