LIKTA diskusija par DINNOCAP e-CMR testēšanas rezultātiem

LIKTA diskusija par DINNOCAP e-CMR testēšanas rezultātiem notika 2021. gada 28. decembrī tiešsaistē. 

Semināra laikā tika apskatītas sekojošas tēmas

  • E-CMR testa 2.0 rezultāti DINNOCAP projekta ietvaros, prezentācija pieejama šeit;
  • Pieredzes stāsts: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” IT daļas vadītājs Māris Kliģis par digitalizāciju un jaunu produktu ieviešanu uzņēmumā, tostarp E-CMR izmantošanu. prezentācija pieejama šeit;
  • Diskusija par e-CMR tālāko ieviešanu, tostarp kontekstā ar eFTI regulējum

Seminārā piedalījās dalībnieki gan no privātā, gan valsts sektora, tostarp eCMR un kravu transporta digitalizācijas ieinteresētās puses, politikas veidotāji, NVO un citi loģistikas jomas dalībnieki.