LIKTA dalās pieredzē par digitālo prasmju attīstību Latvijā

6. jūnijā Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) tikās ar projekta “SEPAL” (Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning) pārstāvjiem no Rumānijas, Grieķijas, Spānijas, Polijas un Lietuvas, lai prezentētu digitālo prasmju attīstības iniciatīvas un Nacionālo digitālo koalīciju Latvijā.

Tikšanas laikā LIKTA iepazīstināja dalībniekus ar savu darbu digitālo prasmju pilnveidē Latvijā, Latvijas digitālo prasmju partnerības platformu, kā arī dalījās ar savu pieredzi strādājot ar jaunām sievietēm, kas nekur nestrādā, nemācas un neapgūst arodu (NEET) projekta WOMEN4IT ietvaros. Projekta Women4IT misija ir attīstīt digitālās kompetences un prasmes jaunām sievietēm, kuras ir pakļautas riskam tikt izslēgtām no darba tirgus, lai uzlabotu to nodarbinātības iespējas un samazinātu IKT specialistu trūkumu Eiropas darba tirgū. Tikšanas laikā projekta SEPAL pārstāvji tika iepazīstināti par izstrādātajiem rīkiem un resursiem, tai skaita Atvērto izglītības resursu datu bāzi, kurā apkopoti vairāk kā 300 brīvpiekļuves izglītības materiāli IKT jomas apguvei. Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit: https://women4it.eu/

Projektu SEPAL pārstāvji savukārt prezentēja un dalījās pieredzē ar Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros īstenotajām aktivitātēm, lai veiksmīgāk darba tirgū integrētu jauniešus, kas nekur nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, vecumā no 24-29 gadiem. Projekta ietvaros izveidota profilēšanas platforma un izstrādāti ieteikumi organizācijām darbā ar jauniešiem, kam ir grūtības iekļauties darba tirgū. Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit: https://www.projectsepal.com/