LIKTA biedrorganizācija RISEBA apmāca pedagogus

Sākoties attālinātajam mācību procesam, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” akadēmiskais personāls, kuru bērni mācās vispārizglītojošajās skolās, konstatēja vispārizglītojošo skolu pedagogu neatbilstošu prasmju līmeni mācību procesa nodrošināšanai attālināti, izmantojot video konferenču rīkus.

Lai uzlabotu radušos situāciju, RISEBA izrādīja iniciatīvu un izstrādāja bezmaksas kursus pedagogiem “Digitālais atbalsts Latvijas skolotājiem”. 2021. gada janvāra sākumā aicinājums piedalīties kursos tika nosūtīts visām Latvijas izglītības pārvaldēm. Pedagogu atsaucība ir tik liela, ka RISEBA pat sāk trūkt resursu šo mācību nodrošināšanai. Šobrīd mācībām ir pieteikušies aptuveni 2000 pedagogu no visas Latvijas, kas vairākkārt pārsniedza RISEBA prognozes par kursu aktualitāti skolu pedagogu vidū.

Lielā atsaucība no pedagogiem un mācību laikā testētās pedagogu digitālo prasmju zināšanas tikai liecina par valstī pastāvošo problēmu – pedagogu zemo līmeni digitālajās prasmēs un to, ka attālinātajā mācību procesā ar šādām prasmēm nevar tikt nodrošināta kvalitatīva izglītība.

Vairāk informācijas:
Tatjana Vasiļjeva
tatjana.vasiljeva@riseba.lv