LIKTA atskatās uz Women4IT projekta 4 gadu rezultātiem

20. decembrī projekta “Women4IT” ietvaros tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs, lai prezentētu 4 gadu laikā sasniegtos rezultātus Latvijā un Eiropā. Projektu Latvijā īstenoja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA).

Atklājot semināru, projekta “Women4IT” vadītāja Latvijā, LIKTA valdes locekle Māra Jākobsone informēja par projekta prioritātēm Eiropas kontekstā, sasniegtajiem rezultātiem un nākotnes plāniem. Īstenotās aktivitātes tika veiktas ar mērķi attīstīt digitālas kompetences un prasmes jaunām sievietēm, kuras ir pakļautas riskam tikt izslēgtām no darba tirgus, lai uzlabotu to nodarbinātības iespējas un samazinātu IKT speciālistu trūkumu Eiropas darba tirgū.

Projekta ietvaros 8 digitālo darbu profilos tika apmācītas vairāk kā 900 jaunas sievietes 7 projekta partneru valstīs. Mācību programmu Latvijā ir absolvējušas 177 jaunas sievietes. 94% absolventes uzskata, ka kurss viņām ir palīdzējis attīstīt jaunas prasmes un iemaņas. Savukārt, 82% aptaujāto dalībnieču pēc mācību programmas pabeigšanas jutās gatavas sākt savu jauno karjeru.

Projekta eksperte Vita Vītola – Lapiņa semināra dalībniekiem pastāstīja par galvenajiem projekta “Women4IT” ietvaros izstrādātajiem resursiem un to izmantošanu – lokalizēti 6 digitālo darbu profili, tiešsaistes profilēšanas rīks, Ceļvedis digitālo darbu pasaulē darba devējiem un jauniešiem, personalizētas nodarbinātības ceļa kartes un vairāk nekā 300 atvērtie mācību resursi. Ar visiem projekta ietvaros izstrādātajiem materiāliem un testiem var iepazīties projekta “Women4IT” mājas lapā.

Projekta eksperte Īrisa Zvagule dalījās ar datiem par projekta ietekmes novērtējumu, galvenajiem secinājumiem un no dalībniecēm saņemtajām atsauksmēm. Kā būtisku vērtību, dalībnieces norādīja pasniedzēju profesionālo pieredzi un iespēju dalīties ar nozares aktuālāko praktisko pieredzi. 85% dalībnieču novērtēja, ka mentoringa semināri ir snieguši cerēto: “Women4IT semināri bija lielisks atgādinājums, ka vajag skaidru mērķi un pamazām, pamazām meklēt iespējas, virzīties tam tuvāk. Teikt vairāk jā, mēģināt, meklēt iespējas. Visu laiku aktīvi izglītoties, mēģināt visu, kamēr atradīšu to vienu lietu, kas patīk vairāk, kas aizrauj vairāk nekā citas. Semināri bija iedvesmojoši, kā arī ar noderīgiem padomiem, praktiskiem rīkiem, papildus materiāliem, kas varētu noderēt tālākai attīstībai, ļoti vērtīgas personīgās pieredzes, kas reāli parāda kā lietas notiek, kas strādā, kādas ir citu cilvēku kļūdas.” 84% no mācību absolventēm pēc kursu beigām uzskatatīja, ka mācības uzlabos viņu karjeras iespējas un pozīcijas darba tirgū, savukārt 94% no mācību absolventēm ieteiktu šo mācību programu citiem cilvēkiem.

Semināra noslēgumā LIKTA valdes locekle Māra Jākobsone akcentēja nākošā gada prioritātes digitālo prasmju jomā un aicināja dalīties ar aktuālo, izmantojot Latvijas Digitālo prasmju partnerības platformu, kurā vienkopus tiek apkopoti gan Latvijas, gan Eiropas valstu digitālo prasmju resursi. LIKTA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2023. gadā aktualizēs arī digitālo prasmju sadarbības memorandu, ietverot būtiskākās prioritātes laika periodam līdz 2027. gadam.

Semināra klātienē un tiešsaistē piedalījās pašvaldības un valsts iestāžu, izglītības iestāžu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un reģionālo mācības centru pārstāvji, tai skaitā no Izglītības un zinātnes ministrijasVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kultūras informācijas sistēmu centra, Latvijas Universitātes, Baltijas Datoru Akadēmijas, IF Latvia, FITA, Zemgales Reģionālā Kompetenču attīstības centra un Ventspils Digitālā centra u.c.

Semināra prezentācijas pieejamas ŠEIT.

LIKTA aktualitātēm aicinām sekot Twitter un Facebook.

Pasākums tika organizēts Projekta WOMEN4IT: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” (projekts Nr. 2017-1-094) ietvaros, kas tiek finansēts Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros.

                        women4it-logo     

Vairāk foto: