LIKTA: APZINĀTA TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS KAVĒŠANA NAV ATTAISNOJAMA

Iepazīstoties ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) darbību, Latvijas lielākās uzņēmēju organizācijas, asociācijas un federācijas ir guvušas pārliecību, ka CFLA trūkst izpratnes par sekmīgu inovāciju atbalsta programmu vadīšanu, kā rezultātā apdraudēta Latvijas atveseļošanas un noturības plāna (turpmāk – ANM) veiksmīga realizācija, uzņēmējiem nav iespējams apgūt plānotās investīcijas un Latvijas konkurētspējas atpalicība no Eiropas Savienības (ES) valstīm turpinās pieaugt.

Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) līdz ar citām uzņēmēju organizācijām un asociācijām nosūtījusi atklātu vēstuli Ministru prezidentam, ekonomikas ministrei un finanšu ministram, lūdzot nekavējoties nomainīt CFLA un arī Finanšu ministrijas (FM) atbildīgās amatpersonas, kā arī reformēt ES fondu ieviešanas un kontroles mehānismus ilgtspējīgas un uz attīstību vērstas ekonomikas vārdā.

Latvijas ekonomikas augšupejai ir kritiski svarīgi izmantot visus pieejamos finanšu instrumentus uzņēmēju atbalstam. Vieni no nozīmīgākajiem joprojām ir ES fondi, ar kuru finansējumu paredzēts realizēt dažādas ANM programmas, tostarp digitālās transformācijas prioritātes, kam paredzēti 183,5 miljoni eiro. Nav pieņemama situācija, kad viena valsts iestāde – Ekonomikas ministrija – atklāj digitalizācijas atbalsta programmas, aicinot uzņēmējus izmantot pieejamo ES fondu atbalstu, un tajā pašā laikā citas ministrijas pakļautībā esoša iestāde – CFLA – šo programmu realizāciju padara praktiski neiespējamu. Šāda apzināta tautsaimniecības attīstības kavēšana nav attaisnojama. Atbilstoši Eiropas digitālajam kursam, Latvija ir izstrādājusi Digitālās desmitgades mērķus, kuru sasniegšanu finansējuma apzināta kavēšana būtiski ietekmē vai pat padara neiespējamus.

Vēstulē uzņēmēji norāda, ka CFLA vadībai pilnībā trūkst izpratnes par inovāciju un digitalizācijas atbalsta programmu vadīšanu, attiecīgi ANM plānā iekļautās ekonomikas transformācijas un produktivitātes reformas, digitālās transformācijas programmas netiks ieviestas plānotajos termiņos, kā rezultātā uzņēmējiem nebūs iespējams apgūt plānotās investīcijas, kā arī Latvijas konkurētspējas atpalicība no reģiona valstīm turpinās pieaugt.

Šo iemeslu dēļ uzņēmēji aicina Ministru prezidentu un atbildīgo nozaru ministrus nekavējoties nomainīt CFLA un FM atbildīgās amatpersonas. Tāpat uzņēmēji norāda, ka nepieciešams nodalīt ES fondu ieviešanas konsultāciju, atbalsta un vadības funkcijas no projektu un programmu kontroles un audita funkcijām, tādejādi deleģējot kontroli un auditu atsevišķai, ar CFLA un FM nesaistītai institūcijai.

6. aprīlī izsūtīto atklāto vēstuli parakstījusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, LIKTA, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija un Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija.

Papildu informācija:

Džeina Šteinberga
Komunikācijas konsultante | MRS grupa
E-pasts: dzeina.steinberga@mrsgrupa.lv
Tālr.: +371 29 782 012