LIKTA aizsāk digitālo prasmju pilnveides kursus

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Inovāciju centru LUMIC un Microsoft uzsāk Baltijas virtuālo prakšu projektu. Baltijas mēroga projekts sniedz iespēju ikvienam interesentam no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas bez maksas pilnveidot savas digitālās zināšanas, kā arī gūt praktisko pieredzi virtuālo prakšu ietvaros Baltijas valstu organizācijās un uzņēmumos, tādējādi nodrošinot individuālo konkurētspēju vietējā un starptautiskajā darba tirgū.

LIKTA Baltijas virtuālo prakšu ietvaros sniedz iespēju attālināti apgūt ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī piedalīties virtuālajā praksē dažādos Baltijas valstu uzņēmumos un organizācijās. Projekta ietvaros interesentiem bez maksas ir pieejami mācību kursi latviešu, angļu, lietuviešu un igauņu valodā par dažādām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tēmām. Baltijas valstu iedzīvotājiem tiek piedāvāts apgūt iemaņas darbā ar biznesa un datu analīzes programmu “Power BI”, iemācīties izstrādāt programmas un lietotnes darba virsmām un mobilajiem telefoniem, kā arī apgūt Python programmēšanas pamatus un darbu ar Microsoft 365 kontu, administrējot un uzturot tā sniegtos mākoņpakalpojumus.

“Pieprasījums pēc digitālajiem pakalpojumiem un prasmēm ir strauji audzis. Tagad informācijas tehnoloģijas vairs nav tikai šauras jomas jautājums, tas skar ikvienu gan mācībās, gan darbā, gan ikdienā. Tādēļ aicinām izmantot iespējas un iegūt konkurences priekšrocību darba tirgū, piesakoties virtuālajām praksēm, kuras paredzētas ne tikai jauniešiem, bet arī ikvienam uz izaugsmi vērstam cilvēkam,” aicina Signe Bāliņa, LIKTA prezidente.

Baltijas virtuālās prakses ir unikāla iespēja, kā tiešsaistes formātā apgūt digitālās prasmes veicinošas programmas – gan teoriju, gan praksi. Visas lekcijas ir pieejamas ne vien tiešsaistes formā, bet arī ierakstā, kas sevišķi ērti varētu būt jaunajiem vecākiem bērnu kopšanas atvaļinājumā, jo ļauj pieslēgties nodarbībām sev ērtā laikā vai uzsākt dalību programmā vēlāk. LIKTA jau iepriekš ir saņēmusi pozitīvas atsauksmes un jaunais projekts sniedz iespēju interesentiem visā Baltijā turpināt izmantot iespēju ne vien papildināt savas zināšanas perspektīvā specializācijā, bet arī nostiprināt tās virtuālajās praksēs.

Kursi programmā “Biznesa un datu analīze” sāksies jau 6.oktobrī. To ietvaros būs iespēja apgūt prasmes darbā ar datiem, piemēram, datu vizualizāciju un analīzi, mākoņdatošanas pamatus un to pielietojumu biznesa attīstībai, kā arī iemaņas darbā ar Microsoft platformu Power BI un citas pamata zināšanas. Savukārt kursu cikls “Programmu un lietotņu izstrāde” sāksies 7.oktobrī, “Python” – 11. oktobrī latviešu un 13. oktobrī angļu valodā. Interesentiem būs iespēja piedalīties arī kursos “Microsoft 365 administrēšana”, kuru teorētiskās nodarbības sāksies 5.oktobrī.

Šī gada janvārī mācībām pieteicās 9823 dalībnieki, no kuriem 1045 nolika eksāmenu un ieguva apliecinājumu par kursu pabeigšanu. Realizētā pilotprojekta ietvaros visnozīmīgākā dalībnieku interese bija par digitālo prasmju pilnveides programmu “Biznesa un datu analīze”. Pēc kursu beigšanas 69 cilvēki Latvijā un Lietuvā piedalījās virtuālajās praksēs inovācijās ieinteresētos uzņēmumos, organizācijās un valsts iestādēs.

Papildu informācija par kursiem: www.balticinternships.eu