LIKTA aicina atjaunināt uzņēmumu
digitālā brieduma novērtējumu

Lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu digitālo pratību un celtu to konkurētspēju, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA), ar atgādinājumu uzņēmējiem veikt Digitālā brieduma testu, uzsāk izglītojošās kampaņas “Gudrā Latvija” rudens aktivitātes.  Uzņēmuma spējas izmantot digitālās tehnoloģijas un risinājumus var novērtēt mājaslapā www.gudralatvija.lv. Kampaņas norises laikā LIKTA kopā ar partneriem pievērsīs uzmanību digitalizācijas problēmām un izaicinājumiem arī semināros un diskusijās.

“Vērtējot Digitālā brieduma testa aktuālos rezultātus, esam gandarīti, ka uzņēmēju digitālā pratība uzlabojas – kopā ar rezultātu saņemot arī ieteikumus, lielākā daļa steidz ieviest jaunas tehnoloģijas, kā arī meklē uzņēmumā notiekošo procesu automatizēšanas iespējas. Lai arī augstāko līgu, kur  75% –  100% no visiem uzņēmumā notiekošajiem procesiem ir digitalizēti, joprojām sasniedz samērā neliels uzņēmēju skaits, ir vērojama pozitīva tendence. Sporta klases  līmenim (50-75% no visiem uzņēmumā notiekošajiem procesiem ir digitalizēti) atbilstošu testa rezultātu daudzums audzis par 20%. Tas nozīmē, ka  katrs piektais uzņēmums ir veiksmīgi ieviesis ieteikumus procesu digitalizācijā un šobrīd, stiprinot uzņēmuma konkurētspēju, spēj nodrošināt mūsdienīgākus pakalpojumus. Tomēr pēdējie  DESI indeksa vērtējumi norāda, ka Latvijas uzņēmumu digitālā attīstība pagaidām atpaliek no digitālajā desmitgadē izvirzīto mērķu sasniegšanas. Tāpēc aicinu mazo un vidējo uzņēmumu vadītājus piedalīties Digitālā brieduma testā un saņemt gan novērtējumu par sava uzņēmuma digitālo attīstību un valsts digitālās izaugsmes potenciālu, gan rekomendācijas reālu investīciju piesaistei,” aicina LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Šoruden “Gudrās Latvijas” iniciatīvas ietvaros īpašs uzsvars būs likts uz tik aktuālo kiberdrošību uzņēmumos. Tiks skartas arī tādas tēmas kā drošs attālinātais darbs un klientu apkalpošana, datu centri un mākoņpakalpojumi, dokumentu aprite un E-rēķini, ārpakalpojumu nozīmīgums un citas. Šie būs galvenie jautājumi arī 20. septembrī notiekošajā diskusijā “Mīti un patiesība: digitalizācija un kiberdrošība uzņēmumā”, kurā pieredzē dalīsies nozares eksperti.

Uzņēmuma digitālo briedumu iespējams noteikt, aizpildot Digitālā brieduma testu interneta vietnē www.gudralatvija.lv. Testā apkopoti vienkārši jautājumi, kas palīdz novērtēt, cik lielā mērā uzņēmums izmanto IKT risinājumus ikdienas darbā. Pēc testa aizpildīšanas tiks saņemts padziļināts digitālā brieduma vērtējums, salīdzinājums ar nozares konkurentiem, kā arī ieteikumi par IKT risinājumiem, kurus būtu nepieciešams ieviest nākotnē, lai uzņēmumi varētu veikt mērķtiecīgas un pārdomātas investīcijas, kas sniedz reālu ieguldījumu digitālajā transformācijā. LIKTA aicina Digitālā brieduma testu veikt arī tos uzņēmējus, kuri jau īstenojuši reālus uzlabojumus uzņēmuma digitalizācijā pēc iepriekš izpildītā Digitālā brieduma testa rezultātiem, lai turpinātu biznesa mērķtiecīgu izaugsmi. 

Par kampaņu “Gudrā Latvija”

Kampaņa “Gudrā Latvija” tiek rīkota ar mērķi izglītot Latvijas vidējo un mazo uzņēmumu vadītājus par jaunākajiem IKT risinājumiem un mudināt viņus ieviest tos savos uzņēmumos, kā arī sniegt tam nepieciešamo informatīvo atbalstu.

Kampaņu organizē: Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

Kampaņas partneri: Visma Enterprise, Baltijas Datoru akadēmija un SAP Latvia

Kampaņas atbalstītāji: Jumis Pro, SK ID solutions, Lursoft, Banqup, Tet

Vairāk informācijas:

www.gudralatvija.lv
Andris Melnūdris
LIKTA ģenerāldirektors
E-pasts: direktors@likta.lv