Lauku atbalsta dienesta kontroļu aplikācija

Projekta/iniciatīvas/risinājuma nosaukumsLauku atbalsta dienesta kontroļu aplikācija
AprakstsLauku atbalsta dienesta (LAD) inspektoru mobilā lietotne veidota, lai LAD inspektoriem atvieglotu platību pieteikumu, projektu un citu pārbaužu veikšanu uz vietas pie klientiem.
Veicamo inspekciju šabloni ir konfigurējami, pielāgojami attiecīgajai pārbaudes sfērai un dinamiski pielāgojas atbilstošā klienta atbalsta veidiem. Lietojumā ir iespējams izveidot maršrutu uz konkrētu saimniecības lauku, veikt attēlu uzņemšanu, audio ierakstīšanu. Uzņemtās fotogrāfijas tiek piesaistītas LAD informācijas sistēmas iekšējai GIS kartei, lai atvieglotu administrēšanas darbu.
Kontroli iespējams veikt arī bezsaites režīmā, saglabājot datus lokāli iekārtā, un pēc pieslēgšanās tīklam veikt datu ielādi LAD informācijas sistēmā.
LAD mobilā inspektoru lietojums ir neaizstājams rīks pārbaužu veikšanai uz vietas, tā ir samazinājusi gan LAD inspektora darbu, gan kopējo administratīvo darbinieku noslodzi par 15%-20% vienas kontroles veikšanai.
Lietojumam tiek veikti uzlabojumi, pielāgojot to gan administrēšanas nosacījumu izmaiņām, gan paplašinot LAD veicamo kontroļu ietvaru.
Foto
Mājaslapa
MērķauditorijaLauku atbalsta dienesta inspektoriem, kas veic pārbaudes uz vietas pie klienta, kā arī ierobežotam skaitam ārējiem lietotājiem atsevišķu kontroļu veikšanai.
TvērumsValsts līmeņa
Sākuma datums10.12.2018.
Beigu datums17.12.2019. (pamatizstrādes beigu datums), šobrīd turpinās lietotnes funkcionalitātes paplašināšana.
Organizācija/UzņēmumsLauku atbalsta dienests/Zemkopības ministrija