Latvijas IT klastera biedru pilnsapulcē ievēl padomi

20. martā notikušajā Latvijas IT klastera pilnsapulcē tika grozīti Latvijas IT klastera statūti, saskaņā ar kuriem tika ievēlēta jauna Latvijas IT klastera Padome un izteikts atbalsts jaunajai Valdei. Tāpat arī tika nodefinēti turpmākie stratētēģiskās darbības virzieni, kā arī apstiprināts revidentu ziņojums.

Nākamos divus gadus Latvijas IT klastera Padomē darbosies: Kaspars Kauliņš, Tilde Starptautiskā biznesa, attīstības direktors, Artūrs Pielēns-Pelēns, SQUALIO Biznesa attīstības direktors, Jānis Čupriks, DATAKOM Valdes priekšsēdētājs, Viesturs Kuļikovskis, Rīgas Biznesa skolas padomnieku konventa loceklis, Signe Bāliņa, LIKTA pārstāve Latvijas IT Klastera padomē. Padomes priekšsēdētājs būs Kaspars Kauliņš.

Turpmāk Latvijas IT klastera Valdes sastāvā būs: Klastera izpilddirektore Aiga Irmeja, Administrācijas un kvalitātes kontroles vadītāja Kristīne Zunde un Digitalizācijas pakalpojumu vadītāja Madara Melne-Krūmiņa.

Pilnsapulcē tika apstiprināta arī finanšu pārskata revīzija – neatkarīgie revidenti NEXIA AUDIT ADVICE, kā arī apstiprināta un no biedru vidus izvēlēta biedrības revidente Inguna Pede (RIX Technologies).Paldies visiem par dalību pilnsapulcē! Dodamies ceļā uz jaunām virsotēm!