Latvijā izstrādā mašīnmācīšanās algoritmos balstītu risinājumu viedajai elektroenerģijas pārvaldībai

Tet sadarbībā ar Etago izstrādā mašīnmācīšanās algoritmos balstītu elektroenerģijas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmu efektīvākai un racionālākai elektroenerģijas pārvaldībai. Gan mājsaimniecībām, gan komersantiem tā nodrošinās elektroenerģijas patēriņa analīzi un prognozes, kā arī mazinās un automātiski balansēs iekārtu patēriņu, ņemot vērā elektroenerģijas tirgus cenu svārstības.

Sistēmā iekļauti trīs risinājumi – energoietilpīgu iekārtu atslēgšana uz noteiktu laiku elektroenerģijas cenas “pīķa” laikā, enerģijas uzkrāšana un izmantošana elektroenerģijas tirgus cenu svārstību gadījumos, kā arī apvienotais risinājums. Projekts paredz arī elektromobiļu uzlādes stacijas, kas spēj nodrošināt divvirziena enerģijas plūsmu. Risinājums tiek izstrādāts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

“Šī projekta mērķis ir izstrādāt reāli strādājošu risinājumu, kas, balstoties uz precīzu elektroenerģijas patēriņa analīzi un prognozēšanu, būs spējīgs nodrošināt enerģijas balansēšanu līdz pat iekārtu līmenim. Piemēram, biroja kondicionieri var atslēgt uz 10-15 minūtēm 3 vai 4 reizes dienā, tādējādi neietekmējot nepieciešamo vides temperatūru, bet samazinot patēriņu. Plānā ir arī elektromobiļu divvirziena uzlāde (pirmais virziens – auto uzlāde, otrais – uzkrātās enerģijas nodošana tīklam un/vai mājai, birojam), kas ļauj uzkrāto enerģiju izmantot mājsaimniecības vajadzībām vai atdot to kopējā tīklā,” skaidro Tet viedo risinājumu attīstības vadītājs Toms Stālmans.

Tehniskais risinājums, ar ko strādā elektromobilitātes nodrošinājuma uzņēmums Etago sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, balstās mašīnmācīšanās algoritmos, kas atslēdz iekārtas nepieciešamajā daudzumā atkarībā no ietekmes un veida.

“Šis ir apjomīgs pētniecības projekts, kas sastāv no pieprasījuma-piedāvājuma pakalpojumā ietverto iekārtu izpētes un to darbības algoritmu izstrādes. Pētījuma laikā noteicām potenciāli atslēdzamo iekārtu parametrus un to ietekmi uz lietotājiem. Pētījām arī pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas sadarbības iespējas ar elektromobiļu uzlādes stacijām. Ņemot vērā lietotāju vajadzības, kā arī agregatora un elektroenerģijas cenas biržā, noteicām vēlamo iekārtu patēriņa kontroli,” stāsta Etago pētnieks Dainis Tropiņš. 

Līdz šim Tet un Etago ir pētījuši un testējuši piemērotākās iekārtas, tehnoloģiskos risinājumus un iekārtu komunikācijas protokolus elektroenerģijas uzskaitei, patēriņa pārvaldībai, iekārtu atslēgšanai un ieslēgšanai, saules enerģijas uzkrāšanai un elektromobiļu uzlāžu izmantošanai agregācijas pakalpojumos. Izstrādāti mašīnmācīšanās risinājumi, ņemot vērā dažādu objektu patēriņu – dzīvokļu, privātmāju, biroju, ražošanas ēku, tirdzniecības centru. Tāpat algoritmi piemēroti dažādām iekārtām un ierīcēm, to patēriņiem un jaudām. Tie ļauj definēt energoietilpīgo iekārtu kopas, iestatīt iekārtu atslēgšanas periodus un biežumu, definēt elektroenerģijas mērķa ietaupījumu vai arī uzstādīt maksimālo elektroenerģijas ietaupījuma režīmu. Izstrādātajā sistēmā iespējams uzkrāt un iegūt elektroenerģijas patēriņa datus.

Tet kopā ar partneriem turpinās attīstīt viedās enerģijas risinājumus – enerģijas patēriņa balansēšanu ēkām un pieguļošajai teritorijai, viedā apgaismojuma patēriņa balansēšanu tirgus cenu svārstību periodos, viedo lokālo tīklu (smart grid) un balansēšanu kopējā tīklā.     

Projektu “Jaunas pieprasījuma-piedāvājuma vadības sistēmas un to nodrošinošo iekārtu izstrāde elektroenerģijas balansēšanai pārvades tīklu un pieslēguma līmenī” līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/077

Papildu informācija

Elīna Kovaļova
elina.kovalova@tet.lv
M: +371 26437341
Biznesa komunikācijas un mārketinga vadītāja (B2B)
tet.lv