Lai mainītu karjeru ir svarīgs atbalsts un kopiena

Šī gada jūnija beigās 53 jaunas sievietes absolvēja Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) organizētā projekta „Women4IT” mācību programmu, kuras ietvaros jaunām sievietēm vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuras tobrīd nekur nestrādāja un nemācījās, bija iespēja apgūt kādu no sešām digitālo darbu jomām un saņemt atbalstu karjeras attīstībai. Tas bija trešais un noslēdzošais posms Women4IT projektā, kur jaunās sievietes varēja apgūt mācību programmu, piedalīties karjeras dienās un apmeklēt atbalsta un iedvesmas seminārus, lai veidotu karjeru digitālajā jomā.

Women4IT mācību progammu Latvijā LIKTA īsteno sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). Šajā posmā dalībnieces mācības  uzsāka martā un trīs mēnešu laikā apguva teorētiskās un prakstiskās zināšanas vienā no trīs piedāvātajiem darbu profiliem. Vispieprasītākais bija informācijas sistēmu testētājs un to apguva 20 dalībnieces, digitālo mediju speciālista profilu apguva 18 dalībnieces un projektu koordinatora profilu – 14 dalībnieces. 

Mācību un projekta aktivitāšu īstenošana tiešsaistē deva iespēju programmā piedalīties sievietēm no visas Latvijas, tādējādi nodrošinot reģionālo vienlīdzību un atbalstu. Jānorāda, ka dalībnieču informēšanā aktīvi iesaistījās NVA karjeras konsultanti – 67% no kursu absolventēm pieteikties mācību programmai pamudinājuši tieši NVA speciālisti. Savukārt vēlme apgūt jaunas un aktuālas prasmes un iespēja mainīt karjeru uz IT jomu tiek minēti kā galvenie iemesli, kāpēc jaunās sievietes pieteikušās projektā. 

Mācību pieeja

Lai veiksmīgāk izvēlētos mācību jomu un digitālo profilu ko apgūt, pirms kursu uzsākšanas sievietes novērtēja savas esošās digitālās prasmes un atbilstību dažādām profesijām ar speciāli izveidotu testu palīdzību. Testus, kurus iespējams atrast digitālajā platformā https://digitaljobs.women4it.eu/lv, LIKTA sadarbībā ar partneriem no vēl astoņām Eiropas valstīm izveidojusi starptautiskas partnerības Women4IT ietvaros. Minētajā platformā ir pieejami ne tikai pašpārbaudes testi, bet arī infografikas un apraksti par katru digitālo profilu, lai jebkuram interesentam būtu iespēja iepazīties ar to kādi darba pienākumi katrā digitālajā profilā ir jāveic, kādas prasmes būtu jāpārvalda un kādām īpašībām jāpiemīt. Pēc dalībnieku atlases jaunās sievietes uzsāka trīs mēnešu ilgus mācību programmu izvēlētajā profilā.

Mācību programmas tika izstrādatas sadarbībā ar nozares ekspertiem un darba devējiem kopā ar pārējiem projekta starptautiskajiem partneriem. Kā būtisku vērtību, dalībnieces norādīja pasniedzēju profesionālo pieredzi un iespēju dalīties ar nozares aktuālāko praktisko pieredzi. Dalībnieces īpaši novērtēja iespēju mācīties tiešsaistē un no jebkuras vietas: “Mūsdienīgais mācību stils pierādīja, ka arī tiešsaistē mācības ir vērtīgas, ka esmu to tiešām apguvusi, nevis, pildot testu, atbildes atradusi internetā. Varēju mācīties no jebkuras vietas, arī skatīties ierakstos līdz galam neizprasto.” 77% no mācību absolventēm pēc kursu beigām uzskatatīja, ka mācības uzlabos viņu karjeras iespējas un pozīcijas darba tirgū, savukārt 94% no mācību absolventēm ieteiktu šo mācību programu citiem cilvēkiem.

Karjeras atbalsta pasākumi

Paralēli mācībām dalībniecēm bija iespēja saņemt atbalstu darba vietas atrašanai pēc mācību pabeigšanas. Visu mācību laiku dalībnieces individuāli strādāja kopā ar mentoru, kurš palīdzēja labāk sagatavoties nodarbinātībai, kā arī apmeklēja mentoringa seminārus, kuros nozares profesionāļi dalījās ar savu pieredzi un sniedza padomus kā  jaunajām sievietēm uzsākt karjeru digitālajos darbos. Kopumā tika organizēti 9 mentoringa semināri , kuros tika aplūkotas dažādas ar personīgo izaugsmi un karjeras veidošanu saistītas tēmas, kā savu mērķu apzināšanās, digitālā identitāte, mūžizglītības iespējas, darba meklēšanas stratēģijas, padomi, kā veidot CV un LinkedIn profilu u.c. Par vērtīgāko mentoringa semināru dalībnieces atzina “Kā sagatavoties darba intervijai?”, norādot, ka tas ne tikai sniedza praktiskus padomus un paņēmienus, bet arī iedvesmoja pārvarēt bailes un uzdrīkstēties. Dalībnieces norādīja, ka regulāras neformālas tikšanās ar citām dalībniecēm, mentoru un iedvesmojiešiem runātājiem, palīdzējušas uzturēt motivāciju mācību laikā, mudinājušas “izkāpt no savas komforta zonas” un iedvesmojušas vairāk uzņemties atbildību pašām par savas karjeras izveidi. Visaugstāk dalībnieces novērtēja mentora pieejamību un drošu vidi, kurā iespējams uzdot jautājumus un mācītītes, kā arī kopienu un jaunus kontaktus, kas radušies mācību progammas rezultātā. 90% dalībnieču šos seminārus ieteiktu arī citām jaunām sievietēm, kuras vēlētos uzsākt karjeru IT jomā.

Mentoringa semināri tika organizēti sadarbībā ar nozares speciālistiem un Nodarbinātības Valsts Aģentūras karjeras konsultantiem.  Dalībnieces uzsvēra šādus galvenos ieguvumus no mentoring semināriem:

  • Esmu ieguvusi vairāk zināšanas par to kā veikt labākas izvēles savā karjerā
  • Man ir labāka izpratne par darba meklēšanas stratēģijām
  • Es jūtos pārliecinātāka par saviem mērķiem un kā tos sasniegt
  • Es esmu labāk iepazinusi savas stiprās un vājās puses
  • Es esmu ieguvusi labāku sapratni par iespējām un izaicinājumiem šodienas darba tirgū
  • Semināri man ļāva drošā vidē darboties kopā ar citiem dalībniekiem

Dalībniecēm bija iespēja piedalīties arī Karjeras info dienās, kas tika organizētas sadarbībā ar nozares uzņēmumiem un deva iespēju iepazīt izvēlētās profesijas darba aizkulises. Karjeras dienas notika tiešsaistē un kopumā tās apmeklēja vairāk kā 50 meitenes, kuras vēlējas uzzināt par attiecīgā speciālista darba ikdienu, uzdevumiem, plusiem un mīnusiem, atalgojumu, izaugsmes iespējām un izaicinājumiem. Karjeras dienās ar savu pieredzi un organizāciju prezentācijām piedalījās pārstāvji no SIA TestDevLab, If P&C Insurance, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC),  Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, SIA Tet, SIA TVNET Grupa un  biedrības LIKTA.

Kā norāda projekta Women4IT vadītāja Latvijā, LIKTA valdes locekle Māra Jākobsone “Projekts jaunajām sievietēm ir ne tikai ļāvis apgūt jaunas zināšanas un prasmes digitālajā un tehnoloģiju jomā, bet arī palīdzējis iziet ārpus savas ikdienas un līdzcilvēku vides, paplašinājis redzesloku, kontaktus un iespējas, kas citādi nebūtu iespējams. Turklāt, īstenojot projektu, redzam, ka atbalstam, motivēšanai un vadībai jaunas karjeras uzsākšanā, ir tikpat  būtiska nozīme kā prasmju un zināšanu apguvei. Esam gandarīti, ka varējām palīdzet tik daudz jaunām sievietēm iepazīt IT jomu un parādīt priekšrocības, ko sniedz digitālās un tehnoloģiju prasmes.”

Evita Simsone Nodarbinātības valsts aģentūras direktore: “Esam gandarīti par sadarbību ar Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas asociāciju projekta „Women4IT” īstenošanā. Šis projekts daudzām Latvijas sievietēm pavēra iespēju apgūt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju specialitātes, veicinot ilgtermiņa konkurētspēju mūsdienu darba tirgū un jaunas pašrealizācijas iespējas. Ir ļoti svarīgi digitālo specialitāšu apguves iespējas piedāvāt tieši sievietēm, jo vēl salīdzinoši maz sieviešu strādā digitālo tehnoloģiju jomā. Pieprasījums pēc šādiem speciālistiem ir ļoti liels. Jūlija sākumā NVA reģistrēto vakanču datu bāzē informācijas un komunikācijas pakalpojumu jomā aktuālas bija 1527  brīvas darba vietas.” 

Women4IT projekts tiek īstenots no 2019. gada deviņās Eiropas valstīs, Latvijā projekta ietvaros mācības ir notikušas piecās digitālo profilu jomās –  informācijas sistēmu testētājs, datu analītiķis, digitālo mediju speciālists, datu aizsradzības speciālists, un projektu koordinators. Mācību programmu Latvijā ir absolvējušas 177 jaunas sievietes.

Mācības un karjeras atbalsta pasākumi Latvijā tiek organizēti īstenojot starptautiskās partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos. Ar projektā izstrādātajiem materiāliem un testiem var iepazīties mājas lapā https://digitaljobs.women4it.eu/lv.

Plašāka informācija:

Sintija Sila, LIKTA komunikāciju projektu vaditāja
Tālrunis: 67311821
E-pasts: sintija@likta.lv