Labākais E-skolotājs

Kategorijā “Labākais E-skolotājs” var pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji un citi izglītības nozares pārstāvji, kas savā darbā inovatīvi izmanto esošos un ievieš jaunus digitālos mācību līdzekļus, popularizē tos un veicina erisinājumu efektīvu izmantošanu izglītībā.

PARTNERIS