Labākais E-skolotājs

Kategorijā “Labākais E-skolotājs”var pieteikties formālās izglītības jomas pedagogi, kas efektīvi izmanto digitālā satura, digitālo risinājumu un mākslīgā intelekta iespējas mācību procesā.

Kategorijas “Labākais E-skolotājs” partneris Baltijas vadošais valodu tehnoloģiju uzņēmums “Tilde” pretendentam, kuru žūrija atzīs par uzvarētāju, piešķir naudas prēmiju. Prēmijas fonds ir 1000 EUR (ietverot nodokļus). Prēmijas mērķis ir motivēt un izmantot digitālos mācību līdzekļus un radīt izcilus piemērus IKT sniegto iespēju izmantošanā izglītības mērķu sasniegšanā. Izglītības iestāde, kuru pārstāv pretendents – prēmijas saņēmējs – balvā saņem arī zinību resursa letonika.lv gada abonementu un valodas atbalsta rīka Tildes Birojs gada abonementu.

PARTNERIS

INFORMATĪVAIS ATBALSTĪTĀJS