Labākais E-skolotājs

Kategorijā “Labākais E-skolotājs” var pieteikties pasniedzēji, kas spējuši sistemātiski un efektīvi izmantot digitālo saturu, tā iespējas un risinājumus, tostarp – integrēt attālinātā mācību procesā. Tāpat var pieteikties dažādu organizāciju pārstāvji un privātpersonas, kas ir rīkojuši IKT, digitālo prasmju un tehnoloģiju apmācību projektus, sniedzot būtisku ieguldījumu digitālo prasmju veicināšanā un speciālistu sagatavošanā un piesaistē nozarei. 

Kandidāti tiks vērtēti divās jomās:

  • Formālās izglītības jomā (piemēram, skolas);
  • Neformālās izglītības jomā (piemēram, bibliotekāri, mūžizglītības pedagogi, prasmju veicinātāji).

Kategorijas “Labākais E-skolotājs” partneris sabiedrība “Tilde” pretendentam, kuru žūrija atzīs par uzvarētāju, piešķir naudas prēmiju. Prēmijas fonds ir 1000 EUR (ietverot nodokļus). Prēmijas mērķis ir motivēt un izmantot digitālos mācību līdzekļus un radīt izcilus piemērus IKT sniegto iespēju izmantošanā izglītības mērķu sasniegšanā. Skola vai organizācija, kuru pārstāv pretendents – prēmijas saņēmējs, balvā saņem arī zinību resursa letonika.lv gada abonementu un valodas atbalsta rīka Tildes Birojs gada abonementu. 

PARTNERIS: