Labākais E-skolotājs

Kategorijā “Labākais E-skolotājs” var pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji un citi izglītības nozares pārstāvji, kas savā darbā inovatīvi izmanto esošos un ievieš jaunus digitālos mācību līdzekļus, popularizē tos un veicina erisinājumu efektīvu izmantošanu izglītībā.

Kategorijas “Labākais E-skolotājs” partneris sabiedrība Tilde pretendentam, kuru žūrija atzīs pat uzvarētāju, piešķir naudas prēmiju. Prēmijas fonds sastāda 1 000 EUR (ietverot nodokļus). Prēmijas mērķis ir iedvesmot un motivēt pedagogus mācību procesā izmantot digitālos mācību līdzekļus un radīt izcilus piemērus IKT sniegto iespēju izmantošanā izglītības mērķu sasniegšanā. Skola, kuru pārstāv pretendents – prēmijas saņēmējs, balvā saņem arī zinību resursa letonika.lv gada abonementu un valodas atbalsta rīka Tildes Birojs gada abonementu.

PARTNERIS