Labākā kiberdrošības iniciatīva

Kategorijā “Labākā kiberdrošības iniciatīva” attiecināmi projekti, kas nodrošina valsts pārvaldes vai biznesa un tā piedāvāto elektronisko pakalpojumu vai IKT sistēmu kiberdrošību, aizsardzību pret kiberuzbrukumiem vai paaugstinātu izpratni un attiecīgu rīcību, lai novērstu kiberuzbrukumus vai mazinātu to sekas IKT sistēmās. Kategorijas mērķi ir veicināt kiberdrošības nozīmes pieaugumu IKT jautājumos, uzsverot drošu IKT risinājumu pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību, publisko pārvaldi un sabiedrību, veicināt izpratni par augstas kvalitātes kiberdrošības risinājumiem un veicināt to pielietojumu, veicināt Latvijas kiberdrošības risinājumu atpazīstamību Latvijā un izcelt Latvijā radītus, pielāgotus vai pārņemtus kiberdrošības risinājumus ar plašu pielietojumu, kvalitāti un inovatīvu raksturu. 

– Projektu var pieteikt balvai, ja tas ir izstrādāts, ieviests un aktīvs vismaz 6 mēnešus pieteikuma iesniegšanas brīdī.
– Latvijas IKT balvai var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki − valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas. 

PARTNERIS