Labākā kiberdrošību veicinošā iniciatīva

Kategorijā “Labākā kiberdrošību veicinošā iniciatīva” var pieteikt projektus, iniciatīvas un kampaņas, kas vērstas gan uz izpratnes veicināšanu, gan uz kiberdrošības līmeņa paaugstināšanu valstī, organizācijā, uzņēmumā u.tml. visos iespējamajos veidos. Kategorijas mērķis ir izcelt aktivitātes, kas sekmīgi notikušas Latvijas kibertelpā un ir sniegušas ieguldījumu vispārējā kiberdrošības līmeņa celšanā.  

Izvērtējot risinājumus un pakalpojumus, kas pieteikti „Platīna pele 2022”, tiks izvēlēts pretendents, kas iegūs Aizsardzības ministrijas goda rakstu par labāko kiberdrošības prasību nodrošināšanu.

– Projektu, iniciatīvu vai kampaņu var pieteikt balvai, ja tie pieteikuma iesniegšanas brīdī ir izstrādāti, ieviesti un bijuši aktīvi vismaz 6 mēnešus, vai informatīvu kampaņu, ja tā pieteikuma iesniegšanas brīdī ir noslēgusies / sasniegusi savus mērķa rādītājus.

– Latvijas IKT balvai var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki − valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas. 

PARTNERIS