Kursi klausītājiem

Zināšanu nevar būt par daudz!

Ja tev ir vidējā izglītība un vēlme apgūt tevi interesējošus vai nepieciešamus priekšmetus, Latvijas Universitāte piedāvā iespēju klausītāja statusā apmeklēt Latvijas Universitātes (LU) studiju kursus, kārtot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu un LU apstiprinātu izziņu par kursu veiksmīgu apguvi.

 

 

Īpaši vēršam uzmanību uz iespēju apgūt studiju moduli (studiju kursu komplektu) “Lielo datu analītiķis” .