Kopsapulces aptaujas rezultāti

1.Kuriem, Jūsuprāt, ir jābūt galvenajiem LIKTA sadarbības partneriem 2023.gadā?
2.Kurām tēmām, Jūsuprāt, ir jābūt LIKTA prioritāšu sarakstā 2023.gadā?
3.Citi priekšlikumi un ierosinājumi:
  • Atvērta konkurence iepirkumos, kas sekmētu arī kvalitatīvu pakalpojumu un produktu iegādi ērtā veidā;
  • Atbalstīt IT speciālistu skaita pieaugumu dažādos veidos – izglītība, pārkvalifikācija, gudrā migrācija;
  • Jāturpina uzsāktie sabiedrības digitālās izglītošanas projekti un jāuzsāk jauni;
  • Atbalstu ētikas kodeksu atbalstu
  • Atbalstu ētikas kodeksā iekļaut norādītos kritērijus;
  • Atbalstu ētikas kodeksu un uzņemšanas kritērijus.