KOPSAPULCE 2019

LIKTA gadskārtējā kopsapulce
2019. gada 26. martā plkst. 14.00

LMT telpās
Ropažu iela 6, Rīga

Reģistrācija slēgta!

Darba kārtība

13.40–14.00

Reģistrācija un kafija, mandātu izsniegšana

14.00–14.05

Sapulces atklāšana. Mandātu komisijas ziņojums. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

14.05–14.10

Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana

14.10–14.25

LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā

14.25–14.30

Revīzijas komisijas ziņojums. LIKTA valdes atskaites, 2018.gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana

14.30–14.45

LIKTA 2019. gada prioritātes un budžets, to apstiprināšana.

14.45–15.45

LIKTA valdes vēlēšanas

15.45–16.00

LIKTA prezidenta vēlēšanas

16.00–16.05

LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas

16.05–16.10

LIKTA kopsapulces slēgšana

16.10 – ..

Neformālas sarunas pie vīna glāzes