LIKTA

likta KOPSAPULCE 2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējās situācijas stāvokli ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, informējam, ka rūpējoties par drošību un veselību LIKTA plānoto kopsapulci atceļ. 

Informēsim Jūs par plānoto kopsapulces datumu tuvākajā laikā.

Aicinām visus izturēties atbildīgi un ar izpratni un strādāt kopā, lai pēc iespējas samazinātu Covid-19 izraisīto ietekmi!

Veselību un izturību vēlot,
LIKTA komanda

DARBA KĀRTĪBA

14:00-15:00

Reģistrācija un kafija, mandātu izsniegšana

15:00-15:05

Sapulces atklāšana
Kopsapulci vada Juris Binde, LIKTA viceprezidents
Mandātu komisijas ziņojums, balsu skaitīšanas 
komisijas ievēlēšana

15:05-15:10

Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana

15:10-15:25

LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā
Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

15:25-15:30

Revīzijas komisijas ziņojums
Inese Lenša, LIKTA revīzijas komisija
LIKTA valdes atskaites, 2019.gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana

15:30-15:45

LIKTA 2020.gada prioritātes un budžets, to apstiprināšana
Signe Bāliņa, LIKTA prezidente, Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

15:45-15:50

LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas

15.50–16.30

Diskusija par nozares aktualitātēm:

  • OECD ieteikumi Latvijas digitālai stratēģijai
  • ES fondu prioritātes 2021-2027 plānošanas periodā

Āris Dzērvāns, VARAM Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

IKT joma audiovizuālajā mantojumā

16.30 

LIKTA kopsapulces slēgšana

Noslēgumā – neformālas sarunas pie vīna glāzes