LIKTA

likta KOPSAPULCE 2020

2020. gada 24. martā plkst. 15.00

Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrs
Kalpaka bulvāris 4, Rīga, 2. stāvs, ieeja no pagalma

DARBA KĀRTĪBA

14:00-15:00

Reģistrācija un kafija, mandātu izsniegšana

15:00-15:05

Sapulces atklāšana
Kopsapulci vada Juris Binde, LIKTA viceprezidents
Mandātu komisijas ziņojums, balsu skaitīšanas 
komisijas ievēlēšana

15:05-15:10

Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana

15:10-15:25

LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā
Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

15:25-15:30

Revīzijas komisijas ziņojums
Inese Lenša, LIKTA revīzijas komisija
LIKTA valdes atskaites, 2019.gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana

15:30-15:45

LIKTA 2020.gada prioritātes un budžets, to apstiprināšana
Signe Bāliņa, LIKTA prezidente, Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

15:45-15:50

LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas

15.50–16.30

Diskusija par nozares aktualitātēm:

  • OECD ieteikumi Latvijas digitālai stratēģijai
  • ES fondu prioritātes 2021-2027 plānošanas periodā

Āris Dzērvāns, VARAM Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

IKT joma audiovizuālajā mantojumā

16.30 

LIKTA kopsapulces slēgšana

Noslēgumā – neformālas sarunas pie vīna glāzes