LIKTA

likta KOPSAPULCE 2020

Ņemot vērā valstī pieņemtās epidemioloģiskās prasības ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, informējam, ka, LIKTA kopsapulce 9. jūnijā notiks primāri attālināti videokonferencē, vienlaikus nodrošinot iespēju ierobežotā skaitā piedalīties klātienē LU Microsoft Inovāciju Centrā (Kalpaka bulvāris 4, Rīga). Balsošana visiem dalībniekiem notiks elektroniski. 

Reģistrācija kopsapulcei atvērta līdz 4. jūnijam.

Aicinām izturēties atbildīgi un, rūpējoties par mūsu visu drošību un veselību, iespēju robežās piedalīties kopsapulcē attālināti.

Veselību un izturību vēlot,
LIKTA komanda

2020. gada 9. jūnijs, plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

15.00-15.05

Sapulces atklāšana

Kopsapulci vada Juris Binde, LIKTA viceprezidents

15.05-15.10

Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana (balsojumi notiek elektroniski)

15:10-15:25

LIKTA valdes atskaite par paveikto pārskata periodā
Signe Bāliņa, LIKTA prezidente

15:25-15:30

Revīzijas komisijas ziņojums
Inese Lenša, LIKTA revīzijas komisija
LIKTA valdes atskaites, 2019. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana

15:30-15:45

LIKTA 2020. gada prioritātes un budžets, to apstiprināšana
Signe Bāliņa, LIKTA prezidente, Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors

15:45-15:50

LIKTA revīzijas komisijas vēlēšanas (elektroniski)

15.50–16.30

Diskusija par nozares aktualitātēm:

  • OECD ieteikumi Latvijas digitālai stratēģijai
  • ES fondu prioritātes 2021-2027 plānošanas periodā

Āris Dzērvāns, VARAM Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

16.30 

LIKTA kopsapulces slēgšana