LIKTA

LIKTA gadskārtējā konference “Zināšanu Arēna” šogad notiks 5.decembrī. Tās galvenā tēma būs veltīta izglītībai, sākot no prasmes mācīties un dizaina domāšanai līdz mūžizglītībai un pārkvalifikācijai.

Pasaules Ekonomikas Foruma 2018. gada ziņojuma “The Future of the Jobs Report” prognozes liecina, ka mums būs jāatvēl vismaz 101 mācību diena jaunu prasmju apgūšanai laika periodā līdz 2022. gadam. Digitālās jomas attīstībai būtiski ir gan kvalificētu speciālistu pieejamība visās nozarēs, gan dažādu risinājumu lietotāju – uzņēmēju, publiskā sektora un visas sabiedrības digitālās prasmes.

REFERENTU PREZENTĀCIJAS

pLATĪNA pELE 2019

Platīna Pele balva dibināta 2007. gadā ar mērķi apzināt veiksmīgākos, Latvijā radītos digitālos risinājumusnovērtēt izcilākos projektu autorus un izstrādātājus, veicināt izpratni par jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu – sabiedrībā, biznesā, pārvaldē un izglītībā. 

Balvas ieguvēji tika paziņoti 5. decembrī, LIKTA gadskārtējās konferences laikā. 

LIKTA konferences galvenie partneri ir “Latvijas Mobilais Telefons” un “TET”.

Partneri – VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un “Microsoft Latvia”.

Informatīvie partneri – Forbes un DELFI.

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM LIKTA SOCIĀLAJOS TĪKLOS