Kiberdrošības un kritiskās infrastruktūras aizsardzības konference Tallinā

2022. gada 15. jūnijā Tallinā notiks starptautiska konference “Harnessing Digital Tech in Cybersecurity & Critical Infrastructure Protection”, kurā Baltijas valstu un Somijas politikas veidotāji, biznesa līderi un eksperti diskutēs par jaunākajām tendencēm un izaicinājumiem kiberdrošībā un kritiskās infrastruktūras aizsardzībā, īpašu uzmanību veltot valstu sadarbībai, kā arī publiskā un privātā sektora mijiedarbībai. Konference notiks klātienē un būs skatāma arī tiešsaistē. Pasākuma programma un reģistrācija pieejama šeit. Aicinām reģistrēties līdz š.g. 8.jūnijam.

Konferenci organizē Igaunijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija (ITL), sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA), Lietuvas IKT asociāciju (INFOBALT), Somijas informācijas drošības klasteri (FISC), Technology Finland un Microsoft.