Karte par matemātikas eksāmena kārtošanu Latvijas skolās

Lai uzskatāmi ilustrētu situāciju Latvijā attiecībā uz matemātikas eksāmena kārtotāju skaitu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar LETERA ir sagatavojusi karti, atainojot vidusskolas un ģimnāzijas, kurās skolēni ir kārtojuši centralizēto eksāmenu matemātikā un kurās ir bijis vismaz viens skolēns, kura rezultāts eksāmenā bija augstāks par 60%.

Karte ir pieejama LETERA mājas lapā šeit.