Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) biedrs – Baltijas e-dokumentu un elektronisko datu aprites uzņēmums “Telema” – izstrādājis jaunu risinājumu produktu datu pārvaldībai “Telema PDS” (Product Data Sync). 2020. gadā “Telema” veica Baltijas mazumtirdzniecības piegādātāju pētījumu, apzinot vairāk nekā 500 uzņēmumu. Mērķis bija izzināt procesus, kas ražotājiem, izplatītājiem un vairumtirgotājiem atņem laiku un kavē […]

Centrālās un Austrumeiropas valstu vadošās digitālo tehnoloģiju asociācijas un citas organizācijas pauž vienotu nostāju attiecībā uz autordarbu finansēšanas sistēmu, kuras pamatā Eiropas Savienībā joprojām ir datu nesēju nodevas. Pozīcijas mērķis ir stiprināt digitālā vienotā tirgus ideju mūsu reģionā un visā Eiropas Savienībā, aicinot veidot vienotu politikas vidi, kas piemērota mūsdienu Eiropai. Ir acīmredzams, ka pašreizējā […]

LIKTA aicina biedrus apmeklēt semināru  “No Vispārīgās datu aizsardzības regulas līdz Mākslīgā intelekta regulai” Kad? 13. maijā Kur? Tiešsaistē Cikos? 15:00-17:00 Ir pagājuši pieci gadi, kopš ir pieņemta Vispārīgā datu aizsardzības regula. 21. aprīlī Eiropas Komisija publicēja mākslīgā intelekta regulas priekšlikumu, kas paredz jaunas prasības saistībā ar datu apstrādi, izmantojot mākslīgā intelekta sistēmas. Kādi datu […]

Š.g. 21. un 22.aprīlī Biznesa augstskola Turība tiešsaistē rīko XXII Starptautisko zinātnisko konferenci MĀKSLĪGAIS INTELEKTS UN ZAĻĀ DOMĀŠANA. No virtuālā asistenta SIRI līdz bezpilota automašīnām – mākslīgā intelekta (AI) risinājumi mūsu ikdienā ienāk aizvien straujāk. Lai gan zinātniskā fantastika bieži ilustrē AI kā robotus ar cilvēku īpašībām, AI var ietvert jebko, tostarp inovatīvus risinājumus, kas […]

Failiem.lv platformā ir ieviesta jauna iespēja – parakstīt saglabātos dokumentus ar Latvijas valsts nacionālo ID karti vai “eParaksts mobile” un droša koplietošana ar citām personām, kam jāparaksta dokumenti, izmantojot drošu un oficiāli atzītu e-paraksta veidu. Funcionalitāte ir pieejama visiem Latvijas iedzīvotājiem bezmaksas – gan glabāšana Failiem.lv, gan valsts nacionālo eParaksta IT risinājumu un metožu izmantošana. […]

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2021.gada 1. aprīlī parakstīja līguma Nr. 1.2.2.1/19/A/005 (27.04.2020.) par ES fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” īstenošanu grozījumus Nr.1 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), kas tiek īstenots partnerībā ar Latvijas IT Klasteri. Līguma grozījumi paredz: – Projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu […]

Elektronikas un datorzinātņu institūts organizē tiešsaistes pasākumu 15. aprīlī uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem, kuri strādā ražojošajās nozarē – “DIH kā MVU digitālās transformācijas veicinātājs” DIH-World Community Days ietvaros. Virtuālās tikšanās laikā ar Eiropas un Latvijas ekspertiem, uzņēmējiem būs iespēja saņemt apkopotu informāciju par industrijas 4.0 attīstības un ietekmes tendencēm, Digitālās inovācijas centra atbalsta mehānismiem […]

LIKTA biedri SIA “IT kompetences centrs” ir izsludinājis jaunu pētījumu projektu atlasi un uzņēmumiem ir iespēja saņemt atbalstu IT nozares pētniecības projektu īstenošanā. Pētniecības projektus var iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Atbalstāmie pētniecības virzieni: Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas; Dabīgās valodas tehnoloģijas. Pētniecības projektu atlases izsludināšanas […]

Iedzīvotāju digitālajām prasmēm ir būtiska loma Latvijas turpmākajā ekonomiskajā attīstībā. Ņemot vērā tehnoloģiju straujo ienākšanu mūsu ikdienā un darbā, par šo iemaņu pilnveidošanu ir jārūpējas nepārtraukti un mērķtiecīgi, turklāt jāmācās visām sabiedrības grupām. Ar šādu atziņu izskanējusi ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņa “Digitālā nedēļa 2021”, kuras mērķis bija rosināt Latvijas iedzīvotājus aktīvāk apgūt digitālās prasmes. “Norisinoties […]

Sākoties attālinātajam mācību procesam, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” akadēmiskais personāls, kuru bērni mācās vispārizglītojošajās skolās, konstatēja vispārizglītojošo skolu pedagogu neatbilstošu prasmju līmeni mācību procesa nodrošināšanai attālināti, izmantojot video konferenču rīkus. Lai uzlabotu radušos situāciju, RISEBA izrādīja iniciatīvu un izstrādāja bezmaksas kursus pedagogiem “Digitālais atbalsts Latvijas skolotājiem”. 2021. gada janvāra sākumā aicinājums piedalīties kursos […]

Automatizēta tulkošanas risinājuma “TerraLexicon” izstrādi noslēguši sadarbības uzņēmumi “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” (Latvija) un “Regio” (Igaunija). Pakalpojums vērsts uz ģeogrāfisko nosaukumu tulkošanu tieši vektorgrafikas failā un pieejams vietnē www.terralexicon.eu. Pieejamie tulkošanas rīki nespēj tulkot ģeogrāfiskos nosaukumus, tādēļ tulkošana jāveic manuāli, padarot to dārgu augsto darbaspēka izmaksu dēļ. Tā kā abas karšu izdevniecības jau ilgu laiku […]

Š.g. 30.martā notika LIKTA gadskārtējā kopsapulcē pilnībā attālinātā formātā. LIKTA biedri atskatījās uz galvenajiem sasniegumiem pārskata periodā un pārrunāja LIKTA prioritātes 2021-2022. Kopsapulcē piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, kurš pastāstīja par to, kā norit darbs pie Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādes un par galvenajām ministrijas prioritātēm digitālajā jomā. LIKTA […]