Jau 355 IKT nozares profesionāļi izmantojuši iespēju paaugstināt savas prasmes

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) partnerībā ar Latvijas IT Klasteri turpina paaugstināt IKT profesionāļu zināšanas un prasmes Eiropas Savienības fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (līg. Nr. 1.2.2.1/19/A/005) ietvaros.

Līdz š.g. marta beigām ir notikuši vairāk kā 100 mācību kursi, tai skaitā virsaistību finansējuma ietvaros – divi mācību kursi mārketinga un tirdzniecības jomā un četri kursi biznesa vadības jomā. Savas zināšanas klātienes un tiešsaistes kursos papildinājuši jau 355 IKT profesionāļi, no tiem 39 savu kompetenci paaugstinājuši biznesa vadībā un mārketingā un tirdzniecībā. Kopā projekta īstenošanā aktīvi ir iesaistījušies jau 30 uzņēmumi, izmantojot sniegto iespēju paaugstināt savu darbinieku kvalifikāciju.

Projekts tiek īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā. Tā mērķis: ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.  

Vairāk informācijas par projektu https://likta.lv/projekts-ikt-profesionalu-apmacibas/