Jau 1105 IKT nozares profesionāļi pilnveidojuši savas zināšanas ar ES fondu atbalstu

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) partnerībā ar Latvijas IT Klasteri turpina paaugstināt IKT profesionāļu zināšanas un prasmes Eiropas Savienības fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (līg. Nr. 1.2.2.1/19/A/005) ietvaros. Līdz šī gada marta beigām ir notikuši vairāk kā 245 kursi, tai skaitā React-EU finansējuma ietvaros – 49 kursi. Savas zināšanas IKT jomā papildinājuši vairāk kā 675 IKT nozares profesionāļi, savukārt vairāk kā 425 darbinieki savu kompetenci paaugstinājuši biznesa vadības, mārketinga un tirdzniecības, kvalitātes nodrošināšanas un vadības jomās. Kopā projekta īstenošanā aktīvi ir iesaistījušies vairāk kā 40 uzņēmumi, izmantojot sniegto iespēju paaugstināt savu darbinieku kvalifikāciju.

Projekts tiek īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā. Tā mērķis: ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.  

Vairāk informācijas par projektu https://likta.lv/projekts-ikt-profesionalu-apmacibas/

ERAF_EU_logo