Izstrādāta  WOMEN4IT brīvpiekļuves Atvērto resursu krātuve IKT prasmju apguvei

Paralēli mācībām un karjeras atbalsta aktivitātēm projektā „Women4IT” ir izstrādāta Atvērto izglītības resursu krātuve, kurā jebkurš interesents var atrast brīvpiekļuves mācību materiālus individuālai dažādu jomu apguvei.

 Mācību materiālus ir iespējams meklēt pēc dažādiem kritērijiem – valodas, mācību jomas, materiālu tipa un DigComp ietvara kompetenču jomas. Mācību resursi atrodami “Women4IT” projekta platformā šeit.

Atvērtie izglītības resursi ir mācību, izziņas un pētniecības materiāli jebkurā formātā, kas ir publiski pieejami. Ir dažādi atvērto izglītības resursu formāti – teksta faili, video, audio, prezentācija vai interneta resurss. Krātuve ir izstrādāta projekta vajadzībām un specifikai, taču tā kā tā ir publiska, to var izmantot ikviens, kam ir aktuāla savas tehnoloģiju pratības pilnveide vai karjeras attīstība IKT nozarē, turklāt sev ērtā veidā – klausoties, lasot vai skatoties video.

Atvērto resursu krātuvi īpaši ērti lietojamu padara izvēlētais krātuves formāts – tiešsaistes katalogs mājaslapas formā – un iestrādātās filtrēšanas iespējas, lai lietotājs varētu atlasīt resursus maksimāli ātri un vajadzībām atbilstošus. Filtrus var izmantot atsevišķi, atlasot pēc viena kritērija, kā arī tos kombinējo. Tāpat materiālus ir iespēja meklēt pēc brīvi izvēlētiem atslēgas vārdiem. Katram materiālam ir pievienots nosaukums un īss apraksts, kas raksturo resursa saturu.

Šobrīd atvērto izglītības resursu krātuvē pieejami vairāk nekā 300 resursi, un to skaits tiek regulāri papildināts. Ja arī šobrīd krātuvē nav pieejami jums piemēroti materiāli, tādi vēl var parādīties projekta laikā – līdz nākamā gada janvārim. Visplašākais materiālu skaits ir pieejams angļu valodā, līdz ar to papildus materiāliem latviešu valodā interesenti var izmantot materiālus arī angļu valodā. Katalogā iespējams atrast:

  • angļu valodā – 89 resursus;
  • rumāņu valodā –  40 resursus;
  • latviešu valodā – 45  resursus;
  • lietuviešu valodā – 44 resursus;
  • grieķu valodā – 40  resursus;
  • spāņu valodā- 49  resursus.

Visi izstrādātie materiāli un testi pieejami projekta Women4IT mājaslapā.

Women4IT projekts tiek īstenots no 2018. gada deviņās Eiropas valstīs, Latvijā projekta ietvaros mācības ir notikušas piecās digitālo profilu jomās –  informācijas sistēmu testētājs, datu analītiķis, digitālo mediju speciālists, datu aizsardzības speciālists, un projektu koordinators. Mācību programmu Latvijā ir absolvējušas 177 jaunas sievietes.

Projekta ietvaros ir izstrādāti dažādi rīki, lai veicinātu sieviešu iesaisti IT nozarē un digitālajos darbos un dod iespēju attīstīt digitālās prasmes jaunām sievietēm, kuras ir pakļautas atstumtības riskam no darba tirgus, tādējādi uzlabojot viņu nodarbinātības iespējas. Projektā izstrādātie materiāli ir pieejami ikvienam.

Mācības un karjeras atbalsta pasākumi Latvijā tiek organizēti īstenojot starptautiskās partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos. Ar projektā izstrādātajiem materiāliem un testiem var iepazīties mājas lapā https://digitaljobs.women4it.eu/lv.
       norway-grants    women4it-logo