Izsludināta Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošā balva “Saules laiva”

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – Ministrija) izsludina 2021. gada pretendentu pieteikšanos Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošajai balvai „Saules laiva”, ko ik gadu piešķir labākajiem pieaugušo izglītotājiem.

Pieteikties balvai ir aicinātas izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas neformālās pieaugušo izglītības jomā, nodrošinot nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu un veicinot pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā. Pieteikumus var iesniegt pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs un pieaugušo neformālās izglītības iestādes vadītājs (par savu vai citu pieaugušo izglītības iestādi).

Balvas pretendentu var izvirzīt arī mācību dalībnieki, kas papildinājuši savas prasmes kādā no neformālās izglītības programmām un vēlas izcelt augstvērtīgu pasniedzēju un izglītības iestādes darbu. Ja balvas pretendentu izvirza izglītības saņēmēji, ierosinājums jāparaksta vismaz desmit attiecīgās mācību grupas sastāvā reģistrētiem cilvēkiem.

Ar Ministrijas Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas nolikumu var iepazīties Ministrijas mājaslapā: https://ej.uz/Balvasnolikums, bet pieteikuma anketa lejupielādēšanai ir atrodama šeit: https://ej.uz/Balvaspieteikums2021.

Pieteikumā ir jānorāda:

  • pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, dibināšanas gads;
  • pretendenta vadītājs (vārds, uzvārds), kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālruņa numurs);
  • pretendenta darbības mērķis pieaugušo neformālajā izglītībā;
  • darba pieredzes pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā apraksts;
  • pretendenta īstenotās pieaugušo neformālās izglītības programmas (nosaukums, īstenošanas laiks, dalībnieku skaits (cik uzsākuši un cik pabeiguši izglītības programmu apguvi)) pēdējo trīs gadu laikā;
  • pretendenta lielākie sasniegumi pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā pēdējā gada laikā;
  • pretendenta nozīmīgākie sadarbības partneri, to loma pieaugušo neformālās izglītības īstenošanā;
  • pretendenta iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts;
  • pretendenta ilgtspējīgas darbības nodrošināšanas stratēģija.

Pieteikumu iesniedz rakstveidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@izm.gov.lv.

Pieaugušo izglītības balvas pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 1. novembris. Ierosinājumi, kas iesniegti pēc 1.novembra, netiek izskatīti.

Ar pērnā gada balvas nominantiem var iepazīties te.

Pieaugušo neformālās izglītības balva tiek piešķirta Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta „EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.

Aicinām pieteikties EPALE Latvijas jaunumiem un reģistrēties EPALE – lielākajā Eiropas Pieaugušo izglītības platformā, kas apvieno 37 valstu pieaugušo izglītības nozares pārstāvjus, ir pieejama 32 valodās un pulcē gandrīz 100 tūkstošus reģistrēto lietotāju no visas Eiropas. EPALE atbalsta sadarbības tīklu veidošanu, diskusijas, organizē bezmaksas vietējas un starptautiskas mācības un pasākumus, piedāvā resursu datubāzes, kā arī  sniedz ieskatu ES pieaugušo izglītības politikas dokumentos.