IT kompetences centrs izsludinājis jaunu pētījumu projektu atlasi

LIKTA biedri SIA “IT kompetences centrs” ir izsludinājis jaunu pētījumu projektu atlasi un uzņēmumiem ir iespēja saņemt atbalstu IT nozares pētniecības projektu īstenošanā. Pētniecības projektus var iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Atbalstāmie pētniecības virzieni:

  • Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas;
  • Dabīgās valodas tehnoloģijas.

Pētniecības projektu atlases izsludināšanas brīdī kopējā brīvā atbalsta summa (grants) –197 498,27 EUR.

Pētījumu īstenošanas laiks: 01.07.2021. (plānotais uzsākšanas datums) – 30.06.2022.

Pētniecības projekta pieteikums jāiesniedz līdz š. g. 9. maijam.

Papildus informācija, atlases kritēriji, aizpildāmo veidlapu paraugi atrodami IT kompetences centra mājas lapā.