LIKTA

Internet of Business

Projekts Internet of Business (IoB) tiek īstenots CEF Telecom 2016 programmas eInvoicing ietvaros.

Projekta mērķis: droša un standartizēta sadarbības tīkla/platformas izveide balstoties uz RTE (Real time economy) koncepciju, nodrošinot visu biznesa transakciju automātisku ģenerēšanu un izpildi digitālā formā reālā laikā.

Projekta ilgums: 2017.gada jūnijs – 2018.gada augusts

Projekta partneri:

• ITL Digital Lab, Igaunija
• Telema, Igaunija
• Eesti Post, Igaunija
• Tieto Estonia, Igaunija
• Tieto Finland, Somija
• LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija), Latvija

Projekta aktivitātes:

• ES standarta ieviešana jau esošajās partneru pakalpojumu sniegšanas sistēmās, nodrošinot EK direktīvas e-Invoicing Directive 2014/55/EU prasību ievērošanu un drošu transakciju veikšanu gan nacionālā līmenī, gan pārrobežu darījumos starp partneriem gan no publiskā, gan privātā sektora.

• Semināru organizēšana partneru valstīs, lai prezentētu projekta uzdevumus un rezultātus, kā arī pastāstītu par OpenPEPPOL tīklu un tām iespējām, ko sniegs tā izmantošana.

• PEPPOL BIS v3 savietojamības kartēšana, salīdzinot nacionālos standartus ar standartiem, kas tiek izmantoti OpenPEPPOL tīklā.

• Vairāku PEPPOL pieejas punktu izveide un savietojamības nodrošināšana ar SMP (Service Metadata Publisher), ļaujot projekta partneriem nosūtīt un saņemt dokumentus izmantojot e-rēķinu un e-piegādes servisus.

• Pieredzes un labās prakses apmaiņa starp Somijas, Igaunijas un Latvijas partneriem un citiem e-rēķinu jomas spēlētājiem.

Projekta ieviešanu atbalsta INEA (The Innovation and Networks Executive Agency).

CO_financed_by_the_EU