Infografika – “Digitālās desmitgades ceļš”: ES plāns līdz 2030. gadam izveidot digitālu Eiropu

“Digitālās desmitgades ceļš” ir programma, kurā noteikti konkrēti digitālie mērķrādītāji, kurus ES valstis tiecas sasniegt līdz 2030. gadam.

Šīs desmitgades laikā dalībvalstis cieši sadarbosies un apvienos resursus, lai panāktu kopīgu progresu digitālo spēju un tehnoloģiju jomā. Galīgais mērķis ir panākt digitālo pārveidi, kas nodrošina iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem atbilstīgi ES vērtībām.

Padome programmu pieņēma 2022. gada 8. decembrī.

Saite uz infografiku šeit.