“Ilgtspējīgās attīstības ziņošanas rīka” projekta partneri izsludina kopīgu iepirkumu ESG platformas izstrādei

Sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas, Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrija ir izsludinājusi kopīgu iepirkumu, kura mērķis ir atrast izstrādātāju starptautiskajai tīmekļa platformai un digitālajam rīkam esgtool.eu, kas atbalsta uzņēmumu ilgtspējas virzību un ziņošanu. Iepirkuma izmaksas – 250 000.00 eiro apmērā.

Projekta mērķis ir izstrādāt tīmekļa platformu un digitālo rīku, kas palīdzēs novērtēt sava uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi, sociālo labklājību un ekonomisko ilgtspēju. Uzņēmumi varēs kartēt un analizēt savu pozīciju ņemot vērā Eiropas ilgtspējas ziņu sniegšanas standartu (ESRS) apsektus.

Papildus rīkam tīmekļa platformā būs iekļauti ESRS apraksti, vispārīgas ilgtspējas vadlīnijas, izglītojoši video, labo prakšu piemēri un atsauces uz noderīgiem materiāliem.

Digitālais rīks “ESG Tool,” tiks izstrādāts latviešu, angļu, igauņu, somu un lietuviešu valodās, un tas būs brīvi pieejams visiem lietotājiem. Plānots, ka rīks projekta dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā, tiks pilotēts nākamā gada sākumā.

Līgums par “ESG Tool” platformas izstrādi tiks noslēgts ar vienu pakalpojumu sniedzēju un izpildes termiņš būs 1 (viens) gads.

Piedāvājumus var iesniegt angļu vai igauņu valodā līdz 2024. gada 5. jūlijam plkst. 11:00:00 (UTC+3) Igaunijas publisko iepirkumu reģistrā:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7156672/general-info

Informācija par iepirkumu ir pieejama arī Eiropas Savienības iepirkumu portālā:

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/324582-2024

Piedāvājumu iesniegšanas adrese ir:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7156672/tenders

Informatīvā sesija par plānoto iepirkumu notiks 2024. gada 18. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 11:00 (UTC+3), angļu valodā. Sesijā tiks sniegts pārskats par projekta pamatu, maksājumu nosacījumiem, izstrādes grafiku un metodoloģiju. Informatīvā sesija tiks ierakstīta, un ieraksts pēc tam tiks publiskots pie iepirkuma dokumentiem.

Projekta izstrāde uzsākta jau 2023. gadā un tā ir daļa no plašākas iniciatīvas, kas vērsta uz digitālās inovācijas un pārmaiņu veicināšanu Baltijas jūras reģionā. Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021. – 2027.gadam 1. prioritātes “Inovatīva sabiedrība” 1.2. mērķa “Atsaucīgi publiskie pakalpojumi” ietvaros ar kopējo budžetu aptuveni 3,5 miljoni eiro. Projekta partneri Latvijā ir VARAM un LIKTA, Igaunijā Ekonomikas lietu un komunikācijas ministrija (vadošais partneris), Finanšu ministrija un asociācija ITL, Lietuvā – asociācija INFOBALT, Somijā – Dimecc LTD un vairāki asociētie partneri no minētajām valstīm, kā arī Polijas. Projekts tiks īstenots līdz 2025. gada 31. decembrim.
 

Aktuālā informācija par projektu:

Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas rīkotais iepirkums par “ESG Tool” platformas izstrādi: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7156672/general-info