IKT projekta aktivitātes

28.12.2018 – Noslēdzot 2018.gadu apmācībām saņemtais ERAF finansējums sasniedz 97%
22.08.2018 – LIKTA īstenotajās IKT nozares profesionāļu apmācībās piedalījušies jau gandrīz 1200 dalībnieki (Preses relīze)
27.06.2018 – Ar ES fondu līdzfinansējumu turpinām paaugstināt IKT nozares profesionāļu kvalifikāciju
27.03.2018 – LIKTA valdes atskaite par padarīto pārskata periodā (iekļauta informācija par projektu 9.lpp.)
29.12.2017 – IKT nozares uzņēmumu darbinieki aktīvi paaugstinājuši savu kvalifikāciju
29.09.2017 – IKT nozares uzņēmumi turpina paaugstināt darbinieku kvalifikāciju
22.06.2017 – Ar ES fondu līdzfinansējumu turpinām apmācīt IKT nozares profesionāļus
31.03.2017 – Informācija par LIKTA apmācību projekta (1.2.2.1/16/A/003) īstenošanas gaitu
30.12.2016 – LIKTA veiksmīgi noslēdz apmācību projekta pirmos divus ceturkšņus
06.07.2016 – LIKTA uzsāk IKT nozares profesionāļu apmācības