LIKTA

Projekta mērķis ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Tehnoloģiju attīstība maina darba tirgus struktūru un būtiski palielina ekonomikas produktivitāti. IKT nozare ir viena no straujāk augošajiem Latvijas ekonomikas sektoriem un jaunu darbu vietu nodrošinātājiem. IKT aizvien vairāk integrējas visdažādākajās nozarēs,  būtiski ietekmējot to produktivitāti un kļūstot par dzinējspēku visai ekonomikai. Tomēr kvalitatīva darbaspēka trūkums ir viens no būtiskākajiem traucēkļiem nozares izaugsmei. Lai uzņēmumi spētu izmantot tehnoloģijas inovāciju ieviešanā, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē, tieši darbinieku zināšanas un prasmes ir izšķirošas un lielā mērā nosaka uzņēmumu konkurētspēju. Tehnoloģiju strauju izmaiņu dēļ uzņēmumiem ir nepieciešamas intensīvas investīcijas darba spēkā. Projekts sniegs atbalstu komersantiem IKT profesionāļu apmācībām un kvalifikācijas celšanai tādās darbības jomās kā sistēmu modelēšanas un programmatūras izstrādes metodes un rīki, inovatīvi nozaru IKT lietojumi, lielapjoma datu un zināšanu infrastruktūra, informācijas drošība un kiberdrošība, datorsistēmu testēšanas metodes.

Lai sasniegtu uzstādīto projekta mērķi LIKTA plāno līdz 2019.gada 31. martam apmācīt 920 unikālus IKT profesionāļus no 55 uzņēmumiem sekojošās apmācību programmās:

Datordizains
Projektu vadība 
Vides aizsardzība
Datorzinātnes
Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Ja uzņēmums vēlas piedalīties LIKTA apmācību projektā, lūgums sazināties ar :

Inese Krilova , inese@likta.lv vai Elita Ozoliņa , elita@likta.lv, 67311821, 67291896.