LIKTA

IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2016.gada 13.jūnijā noslēdza līgumu Nr. 1.2.2.1/16/A/003 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta „IKT profesionāļu  apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” īstenošanu no 2016.gada 1.jūlija. Projekts tika pieteikts 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 1.projektu iesniegumu atlases kārtas programmai.

Projekta mērķis ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Tehnoloģiju attīstība maina darba tirgus struktūru un būtiski palielina ekonomikas produktivitāti. IKT nozare ir viena no straujāk augošajiem Latvijas ekonomikas sektoriem un jaunu darbu vietu nodrošinātājiem. IKT aizvien vairāk integrējas visdažādākajās nozarēs,  būtiski ietekmējot to produktivitāti un kļūstot par dzinējspēku visai ekonomikai. Tomēr kvalitatīva darbaspēka trūkums ir viens no būtiskākajiem traucēkļiem nozares izaugsmei. Lai uzņēmumi spētu izmantot tehnoloģijas inovāciju ieviešanā, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē, tieši darbinieku zināšanas un prasmes ir izšķirošas un lielā mērā nosaka uzņēmumu konkurētspēju. Tehnoloģiju strauju izmaiņu dēļ uzņēmumiem ir nepieciešamas intensīvas investīcijas darba spēkā. Projekts sniegs atbalstu komersantiem IKT profesionāļu apmācībām un kvalifikācijas celšanai tādās darbības jomās kā sistēmu modelēšanas un programmatūras izstrādes metodes un rīki, inovatīvi nozaru IKT lietojumi, lielapjoma datu un zināšanu infrastruktūra, informācijas drošība un kiberdrošība, datorsistēmu testēšanas metodes.

Lai sasniegtu uzstādīto projekta mērķi LIKTA plāno līdz 2019.gada 31. martam apmācīt 1610 IKT profesionāļus no 55 uzņēmumiem sekojošās apmācību programmās:

214 01   Datordizains
345 20  Projektu vadība 
850     Vides aizsardzība
48 481  Datorzinātnes
52       Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Apmācību rezultātā projekta partneru uzņēmumiem jāievieš vismaz vienu inovāciju atbilstoši OECD inovāciju iedalījumam. Apmācību rezultātā IKT profesionāļi iegūs starptautiskos tehnoloģiju ražotāju un standartu uzturētāju sertifikātus, kas apliecina IKT profesionāļu kvalifikāciju un paaugstinās konkurētspēju ārējos tirgos, tādējādi palielinot nozares eksporta īpatsvaru.

ERAF atbalsta intensitātes

Mikro un mazajiem komersantiem – 70% no tiešajām apmācību izmaksām;
Vidējiem komersantiem – 60% no tiešajām apmācību izmaksām;
Lielajiem komersantiem (ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas ir mazāka par 5 milj. Euro) – 50% no tiešajām apmācību izmaksām;
Lielajiem komersantiem (ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj. Euro) – 30% no tiešajām apmācību izmaksām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR): 1 875 620,30
Attiecināmais ERAF finansējums (EUR):  899 585,70
Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2019.gada 31.marts
Projekta un līguma Nr.  1.2.2.1/16/A/003

Kontaktinformācija:
Inese Krilova, Elita Ozoliņa​
Tel. 67311821, 67291896
E-pasts: inese@likta.lv; elita@likta.lv

ERAF_EU_logo