IKT profesionāļu apmācībās piedalījušies jau vairāk kā 230 dalībnieku

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) partnerībā ar Latvijas IT Klasteri turpina paaugstināt IKT profesionāļu zināšanas un prasmes Eiropas Savienības fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (līg. Nr. 1.2.2.1/19/A/005) ietvaros.

Līdz š.g. septembra beigām ir notikuši vairāk kā 65 mācību kursi, tai skaitā virsaistību finansējuma ietvaros – divi mācību kursi mārketinga un tirdzniecības jomā. Savas zināšanas klātienes un tiešsaistes kursos papildinājuši jau 238 IKT profesionāļi, no tiem 11 savu kompetenci paaugstinājuši mārketingā un tirdzniecībā. Kopā projekta īstenošanā aktīvi ir iesaistījušies jau 30 uzņēmumi, izmantojot sniegto iespēju paaugstināt savu darbinieku kvalifikāciju.

Projekts tiek īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā. Tā mērķis: ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.  

Vairāk informācijas par projektu https://likta.lv/projekts-ikt-profesionalu-apmacibas/