LIKTA

IKT drošība profesionālās izglītības sistēmā

Projekts Nr. CB36 „IKT drošība profesionālās izglītības sistēmā” („ICT Security in VET” – ITSVET) tiek realizēts Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.

Par projektu: Projekta mērķis ir izstrādāt IKT drošības speciālista izglītības moduli un tam atbilstošo mācību metodoloģiju un materiālus profesionālās izglītības sistēmai Baltijas valstīs. Lai sasniegtu šo mērķi projekts paredz izstrādāt inovatīvu apmācību programmu, materiālus un apmācītus pasniedzējus attiecīgajā jomā.

Projekta īstenošanas periods: 40 mēneši (01.12.2015 – 31.03.2019)

Projekta apstiprinātais finansējums: 105428,09 EUR.
Nacionālais līdzfinansējums: 18604,96 EUR.
Kopējais projekta budžets: 124033,05 EUR.

Paredzamie projekta rezultāti:

• Pētījums par darba devēju vajadzībām pēc IKT drošības speciālistiem 3 valstīs: Latvija, Igaunija, Somija;

• Profesionālās kvalifikācijas standarta projekts;

• Mācību programma IKT drošības speciālistu sagatavošanai;

• Mācību materiāli IKT drošības speciālistu sagatavošanai;

• Pilotapmācības 3 valstīs – Latvijā, Igaunijā, Somijā;

• Apmācību standarta un programmas ieviešana Latvijas, Igaunijas un Somijas profesionālajās apmācību sistēmās;

• Publicitātes un  labākās prakses izplatīšanas aktivitātes.

Projekta partneri:

• The Technology Education Support Foundation (Igaunija);

• BCS Koolitus AS (Igaunija);

• Tallinn Polytechnic School (Igaunija);

• Riga Technical College (Latvija);

• Helsinki Business College (Somija);

• The Latvian Information and Communications Technology Association – LIKTA (Latvija)

• Foundation Innove (Igaunija)

PROJEKTA ZIŅU IZLAIDUMI

PROJEKTA REZULTĀTI