ikt-apmacibas-investes-7-miljonus-eiro

IKT apmācībās investēs 7 miljonus eiro

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju (IT) klasteri informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) apmācībās dažādu jomu profesionāļiem plāno ieguldīt vairāk nekā 7 miljonus eiro, izmantojot Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu vairāk nekā 3 miljonu eiro apmērā.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta direktore Marina Vorobjova-Vaišļa uzsver ieguldījumu nozīmi augsti kvalificētu darbinieku sagatavošanā: “Ārkārtējā situācija valstī un pasaulē uzņēmējdarbībai ir devusi negatīvu triecienu. Krīzes un jo īpaši – pēckrīzes laikā investīcijas cilvēkkapitālā paaugstinās komersantu konkurētspēju – digitalizācija un augsta līmeņa darbinieku datorprasmes uzņēmumiem ļauj elastīgāk piemēroties mainīgajiem apstākļiem. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi un inovācijas ir ieguvušas īpašu nozīmi uzņēmumu darbībai pašreizējos apstākļos un, nav šaubu, iespaidīga attīstība gaidāma arī turpmāk.”

ES fondu projekta ietvaros LIKTA sadarbībā ar Latvijas IT Klasteri līdz 2022. gada beigām plāno apmācīt vismaz 1400 IKT profesionāļus no vismaz 51 uzņēmuma dažādās apmācību programmās, reaģējot uz tirgus pieprasījumu pēc starpdisciplināriem speciālistiem tādās darbības jomās kā IKT sistēmu izstrāde, ieviešana un uzturēšana, datu zinātne, ietverot darbu ar lielajiem datiem, mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos, IKT procesu pārvaldību un kiberdrošību.

Apmācības tiks plānotas atbilstoši identificētajām nozares un citu nozaru komersantu apmācību vajadzībām. Aicinām uzņēmējus par savu darbinieku apmācību iespējām sazināties ar LIKTA!

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 3 095 844 eiro apmērā projekta īstenošanai piešķirts ES fondu programmas “Atbalsts nodarbināto apmācībām” ietvaros, plānotais privāto līdzekļu ieguldījums apmācībās – 4 034 491 eiro.

Šīs programmas otrajā projektu atlases kārtā tika saņemti seši biedrību un nodibinājumu iesniegumi par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. 

LIKTA projekts ir pirmais, kas šajā kārtā apstiprināts un par kura īstenošanu noslēgts līgums, līdz ar to var sākt projekta īstenošanu – izsludināt iepirkumus, noteikt to uzvarētājus un pieņemt komersantu pieteikumus apmācībām.

Informācija par apstiprinātajiem projektiem, tostarp kontaktinformācija saziņai ar projektu īstenotājiem par apmācību iespējām, būs pieejama CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.

LV-ID-EU-logo-ansamblis-ESF-RGB